Skanska v České Republice
c

Pardubice čistí své odpadní vody za pomoci nejnovějších technologií v modernizované čistírně

Tisková zpráva 10.12.2013 17:50 CET

Symbolickým odhalením pamětní desky dnes byly ukončeny stavební práce na jedné z největších investičních akcí společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projekt „Modernizace biologické čistírny odpadních vod Pardubice“ byl připravován již od roku 2007 a stavební práce na rozsáhlé modernizaci a intenzifikaci čistírny byly zahájeny v roce 2011. Trvaly 2 roky. Čistírna je nyní ve zkušebním provozu, který bude ukončen 31. 12. 2014 a od  1. 1. 2015 bude čistírna uvedena do trvalého provozu.

01

Společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (se podařilo) na projekt získat významnou podporu z Operačního programu životní prostředí, Fondu soudržnosti a SFŽP ve výši více jak 203 mil. korun, což pokrylo zhruba polovinu celkových nákladů projektu, které činí 409 mil. korun vč. DPH. Pokud bychom se dívali pouze na tzv. uznatelné náklady (uznatelné z hlediska pravidel EU), dosahuje podíl dotace 70% těchto nákladů. 88,3 mil. korun hradí Vodovody a kanalizace Pardubice z vlastních zdrojů.

„Vývoj projektu nebyl jednoduchý. Jeho rozsah se několikrát změnil a rozhodnutí o poskytnutí dotace získal projekt nakonec až v průběhu roku 2013,“ říká Ing. Michal Koláček, předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Původní areál čistírny vznikl jako součást průmyslové zóny závodu Synthesia Semtín. Výstavba probíhala ve dvou fázích od roku 1978 až do roku 1994. Po dvou letech zkušebního provozu byla čistírna dána do trvalého provozu v roce 1996. Zásadním faktorem při budování provozu čistírny byla od počátku koncepce společného čištění průmyslových odpadních vod přilehlého areálu a komunálních odpadních vod ze Skupinové kanalizace Pardubice, na kterou je napojeno 104 tisíc obyvatel města Pardubic a dalších 17 obcí.

Čistírna však po roce 2003 neplnila požadavky kladené novými směrnicemi na kvalitu čištění městských odpadních vod. Proto byly v roce 2007 a 2008 zahájeny přípravné práce pro zajištění intenzifikace a modernizace čistírny. Příprava projektu od počátku probíhala v koordinaci se společností Synthesia, a.s.

Čistírnu původně vlastnila společnost Aliachem. Na základě rozhodnutí valné hromady byla čistírna v roce 2006 zakoupena a majitelem se stala společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Provozovatelem čistírny je společnost VEOLIA VODA ČR, která má provozní smlouvu do 31.12.2014. Stavební práce realizovalo Sdružení BČOV Pardubice – společností Skanska a.s. a Metrostav a.s.

 

Základní údaje:

Název stavby:                           Modernizace BČOV Pardubice

Investor:                                  Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:                                Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Čechy 02

                                            Metrostav a.s.

Začátek modernizace:               08/2011

Konec modernizace:                 11/2013, se zkušebním provozem do 13.12.2014

Cena díla:                               409 mil. Kč vč. DPH

  

Zajímavé údaje:

  • bylo nutné vyčerpat a vyčistit nádrže o objemu cca 100 000 m3,
  • šetrně demontovat 200 t stávajícího technologického vybavení,
  • provést sanace stávajících železobetonových konstrukcí o ploše cca 16 000 m2,
  • dodat a svařit cca 3 200 m nerezového potrubí od průměru DN 80 do průměru DN 1 000,
  • instalovat 800 m3 nových železobetonových konstrukcí a kompletně opravit 7000 m2 plochých střech.