Skanska v České Republice
c

Druhá kolej mezi Pardubicemi a Hradcem se začne budovat letos v červnu

Tisková zpráva 15.05.2014 15:15 CET

Skanska dnes podepsala smlouvu na dlouho očekávanou modernizaci železniční trati Hradec Králové - Pardubice. Projekt zahrnuje zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem. Stavbu v hodnotě téměř 770 miliónů korun provede společnost Skanska během následujícího roku a půl. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Předmětem díla je novostavba druhé traťové koleje a kompletní rekonstrukce koleje stávající. Součástí 8 km dlouhého modernizovaného úseku jsou železniční stanice Stéblová a zastávky Čeperka a Opatovice nad Labem, které zahrnují výstavbu pěti nových a rekonstrukci jednoho stávajícího nástupiště.

„Zhruba jeden kilometr směrem na Pardubice postavíme novou zastávku Opatovice nad Labem tak, aby byla blíže centru obce a místní části Pohřebačka,“ říká Milan Svatoň projektový manažer ze společnosti Skanska.

Modernizace umožní zvýšení bezpečnosti železničního provozu a maximální rychlosti vlaků až na 160 km/h. Samozřejmostí je snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo a zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí.

„Pro lepší přístup cestujících vybudujeme v zastávkách Čeperka a Opatovice nad Labem dva nové podchody“, dodává Milan Svatoň ze společnosti Skanska.

Základní údaje:

Název:                        Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem

Investor:                     Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)

Zhotovitel:                   Skanska a.s., divize Železniční stavitelství

Projektant:                  SUDOP PRAHA a.s.

Termín:                       červen 2014 – leden 2016

Stavební náklady:        769 420 035 Kč bez DPH