Skanska v České Republice
c

V dálničním tunelu u Cholupic už se pokládá vozovka

Tisková zpráva 18.09.2009 0:00 CET

Praha Na nejnovějším mostě přes Vltavu se finišuje. Na jedné z dominant pražského silničního okruhu, v tunelu spojujícím Cholupice a Komořany, vrcholí v těchto dnech stavební práce pokládkou cementobetonové vozovky. Ve stísněných prostorách tunelu jí betonáři denně udělají až 300 metrů. Značně pokročily i práce na mostě přes Vltavu, kde se nyní dokončuje nosná konstrukce levého mostu. Úsek R513 v ceně 5,9 miliardy buduje sdružení dodavatelů pod vedením společnosti Skanska DS. Investorem projektu je Ředitelství silnic a dálnic a na jeho financování se podílí Státní fond dopravní infrastruktury spolu s Evropskou investiční bankou.

dálnicní tunel u Cholupic

„Pokládka vozovky představuje jednu z posledních fázi stavebních prací spojených s realizací tunelu. Dokončení povrchů v obou tunelových rourách se plánuje na říjen 2009 Poté zbývá dokončit montáž technologie s oživením celého systému včetně zkušebního provozu,“ řekl Karel Fulík, stavbyvedoucí společnosti Skanska DS.

Pokládka povrchu, která najednou zaměstná až 30 lidí, nyní probíhá v jižní tunelové rouře, tedy ve stoupacím třípruhovém tunelu (auta zde pojedou směrem od Vltavy). Cementobetový povrch o tloušťce 27 centimetrů se pokládá finišerem v jednom celistvém pásu v celé šířce tunelu – 11,25 metru. Průměrný denní výkon betonáže je tři a půl tisíce čtverečních metrů. Betonáž postupuje od Cholupického portálu směrem k Vltavě.

„Cementobetonový povrch se v tunelech používá zejména kvůli bezpečnosti, protože jde o nehořlavý materiál s dlouhou životnosti. V betonu např. nevznikají vyjeté koleje. I přes nasazení moderních technologií, je práce v tunelu kvůli omezenému prostoru velmi náročná. Nejde totiž jen o samotnou pokládku finišerem, ale také o pohyb nákladních automobilů, které přivážejí beton z nedaleké betonárny,“ doplnil Karel Fulík.

Intenzivně se pracuje i na druhém klíčovém objektu úseku 513 – mostu přes Vltavu. Na jeho pravém mostě je již dokončena nosná konstrukce a nyní zde stavbaři provádějí izolační práce a betonáž říms. Do konce listopadu bude dokončena i nosná konstrukce levého mostu, kde za použití betonážního vozíku pro letmou betonáž vzniká poslední lamela (úsek o délce 4,85 metru). Až na jedinou jsou hotovy i všechny nosné konstrukce ramp mimoúrovňového křížení s výpadovkou Strakonická, které navazují na most přes Vltavu.

Nová šetrná technologie Při betonážích v tunelu si pracovníci Skanska vyzkouší poprvé v České republice i unikátní technologickou novinku – separátor kalů – která je šetrnější k životnímu prostředí. Jde o metodu čištění výplachové vody, která se používá při řezání spar v cementobetonovém povrchu. Filtrací je z vody oddělen kal, z něhož následným slisováním vznikají betonové kostky, které lze zpracovat k dalšímu použití do podkladních vrstev, ke zpevnění povrchů apod. Vyčištěnou vodu je pak možné opětovně použít k řezání. Separace kalů tak má při denní spotřebě 8 krychlových metrů vody velmi pozitivní ekologický i ekonomický přínos.

Zlatý Permon Bez zajímavosti není ani fakt, že raziči společnosti Skanska při stavbě tunelu získali dva roky po sobě ocenění za bezpečnost podzemních prací na úseku 513 – za celou dobu při nich nedošlo k žádnému závažnému úrazu. Cenu v kategorii Podzemní stavitelství udělil Český báňský úřad.

Tisková informace - příloha

Silniční okruh kolem Prahy Stavba 513 Vestec - Lahovice Stavba 513 tvoří 8,34 kilometrů dlouhou část jihozápadního segmentu celého souboru staveb Silničního okruhu kolem Prahy v prostoru mezi obcemi Vestec a Lahovice. Začíná napojením na stavbu 512 D1 – Jesenice – Vestec v mimoúrovňové křižovatce s výhledovou trasou dálnice D3 a silnicí II/101 u obce Jesenice a končí rozsáhlou mimoúrovňovou křižovatkou Strakonická u obce Lahovice v blízkosti Vltavy.

Úsek 513 v délce 8,34 km spadá do kategorie R 27,5, což je označení pro čtyřpruhovou, směrově rozdělenou silnici s rozšířeným středním dělícím pásem a plánovanou návrhovou rychlostí 100 km/h.

Dominantou celé stavby je 236 metrů dlouhý tříkolový most přes Vltavu, na nějž je napojen 70 metrů dlouhý přesypaný tunel, po němž následuje ražený tunelový úsek o celkové délce 1930 m se dvěma směrově rozdělenými rourami a převýšením 120 metrů. Tunel ústí poblíž obce Cholupice, kde komunikace pokračuje v zářezu, míjí nalevo obec Písnici a napravo obce Točná, Dolní Břežany, Hodkovice a Zlatníky a končí po 6 km v mimoúrovňové křižovatce Vestec.

Základní údaje: Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zhotovitel: Sdružení Vestec – Lahovice, vedoucí Skanska DS a.s., členové Skanska BS a.s. a Alpine Mayreder Bau GmbH Projektant: Pragoprojekt, a.s., IKP, Pontex Zahájení: 12/2006 Předpokládané uvedení do provozu: 04/2010

Technická specifikace: Celková délka stavby: 8,34 km Přivaděč Vestec: 1,49 km Šířkové uspořádání: R 27,5 (čtyřpruhová směrově rozdělená s rozšířeným středním pasem) Podélný sklon max 4% Příčný sklon střechovitý 2,5% Plocha vozovek 379 250m2 - asfaltový beton , CB kryt Návrhová rychlost: 100 km/h Počet MÚ křižovatek: 4 MÚK Jesenice (s D3 a II/101) MÚK Písnice (s přivaděčem Vestec) MÚK Břežany (s III/0031) MÚK Točná – neveřejný sjezd Počet mostů celkem: 27, z toho 236 m dlouhý most přes Vltavu Biomosty: 3 Tunely: 2, 1937 m třípruhový a 1924,2 m dvoupruhový, 70 m přesypaný Kanalizace 9,46 km Zalené pasy podél trasy 10,9 ha Vybavení a příslušenství: osvětlení celé trasy včetně MÚK 5 ks DUN + RN (dešťové usazovací + retenční nádrže) dopravní značení včetně proměnných značek SOS hlásky meteo stanice a dálniční informační systém Protihlukové stěny: zemní valy Zemní práce - výkop: 2,9 mil. m3 - násyp 1,1 mil. m3