Skanska v České Republice
c

Dopravní podnik uzavřel se Skanska smlouvu o výstavbě technologické části metra A

Tisková zpráva 09.06.2011 10:30 CET

V Praze, 9. června 2011 – Zástupci Dopravního podniku hl. m. Prahy, Inženýringu dopravních staveb, a. s. a společnosti Skanska a. s. dnes podepsali Smlouvu o dílo týkající se výstavby technologické části metra V.A v úseku Dejvická – Motol.

Za Dopravní podnik (DPP) smlouvu podepsal generální ředitel Martin Dvořák, za Inženýring dopravních staveb (IDS) generální ředitel Bohumil Kvasnička a výkonný ředitel Jiří Šulc a za společnost Skanska ředitel odboru Obchod Jiří Čadek a ředitelka odboru Výroba Jaroslava Reidingerová.

Možnost uzavření aktuální smlouvy potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který rozhodl o zamítnutí návrhu na zrušení zadávacího řízení a konstatoval, že v zadávacím řízení nespatřuje porušení zákona o veřejných zakázkách. Výstavba technologické části metra V.A v úseku Dejvická – Motol je v pořadí již třetím projektem tohoto charakteru, který bude DPP spolu se stavební společností Skanska realizovat.

„Podpis smlouvy představuje další významný krok směřující ke zprovoznění nových úseků metra linky A, které je naplánováno na rok 2014. V současné době probíhá podle plánu ražba TBM a všech stanic metra,“ uvedl u příležitosti podpisu smlouvy generální ředitel DPP Martin Dvořák.

Součástí aktuální smlouvy je i odpovědnost dodavatele za přípravu a řízení tvorby realizační projektové dokumentace projektu. Zakázka, jejíž hodnota dosahuje výše 3,721 mld. Kč, navazuje na stavební etapu budování nových stanic metra A. Její částí je zbudování energetických zařízení, která slouží k napájení jednotlivých technologických celků metra, a také vybavení systému metra vzduchotechnickým, slaboproudým a sdělovacím zařízením potřebným pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu.

„Jsme velice rádi, že se výběrové řízení uzavřelo a že naše společnost dnes podepsala Smlouvu o dílo. S pracemi tohoto druhu máme bohaté zkušenosti již z předchozích částí stavby metra IV.C1 (Holešovice - Ládví) a části IV.C2 (Ládví - Letňany),“ řekl Jaroslav Stupka, výkonný ředitel divize Pozemní stavitelství a člen představenstva Skanska a.s.

Nový úsek pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Motol bude dokončen v roce 2014. Jeho délka činí 6,134 m. V plánu je výstavba čtyř nových stanic – Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. Stavba je ražena šetrnou metodou tunelování TBM.