Skanska v České Republice
c

Skanska opraví tramvajovou trať v Bělohorské ulici

Tisková zpráva 30.04.2014 9:00 CET

Během letošních letních prázdnin proběhne v Bělohorské ulici kompletní rekonstrukce tramvajové trati. V úseku od křižovatky s ulicí Ankarská po smyčku Královka se tak od 1. září výrazně zlepší bezpečnost a komfort tramvajového provozu. Stavbu v hodnotě 134 miliónů korun provede společnost Skanska. Investorem je Dopravní podnik hl. m. Prahy.

konec stavby na křižovatce ulic Bělohorska – Pod Kralovkou (u hotelu Pyramida)

„Práce jsme zahájili již dnes v prostoru tramvajové smyčky Vypich. Úplná výluka tramvajové trati pak bude probíhat od konce června do konce srpna,“ říká hlavní stavbyvedoucí Tomáš Krupka ze společnosti Skanska.

Celková délka rekonstruované dvoukolejné trati je 2 654 metrů. Součástí stavby je úprava šesti tramvajových zastávek Vypich, Říčanova, Břevnovský klášter, U Kaštanu, Drinopol a Marjánka.

Konstrukce tramvajové trati bude nově stát na betonových pražcích ve štěrkovém loži. Část Ankarská – Tomanova zakryjeme živičným povrchem z důvodu pojíždění autobusy. Úseky mezi ulicí Patočkova a smyčkou Královka a navíc mezi ulicí Falcká a zastávkou Obora Hvězda zatravníme,“ dodává hlavní stavbyvedoucí Tomáš Krupka ze společnosti Skanska.

Rekonstrukce zlepší geometrické parametry koleje a umožní pohodlnější a bezpečnější jízdu. Komfort cestujících zvýší také úprava tramvajových zastávek, kde budou doplněny bezbariérové přístupy, prvky pro slabozraké a nevidomé a především dojde ke zvýšení nástupní hrany. Dalším přínosem bude i snížení hluku z provozu tramvajových vozidel, které zajistí nové tlumicí pryžové prvky.

 

Základní údaje:

Název:                        Rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská

Investor:                      Dopravní podnik hlavního města Prahy

Zhotovitel:                   Skanska a.s., divize Železniční stavitelství

Projektant:                  METROPROJEKT Praha a.s.

Stavební náklady:       134,2 mil. Kč bez DPH