Skanska v České Republice
c

Kulatý stůl 2010 - neboli jak zvýšit bezpečnost ve stavebnictví

Tisková zpráva 27.07.2010 0:00 CET

Nadační fond Tomáš, jež se od začátku letošního roku stal hlavním garantem osvětové činnosti v oblasti bezpečnosti práce, společně se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, vytvořil diskusní platformu pro výměnu zkušeností mezi odborníky včetně hledání cest ke zlepšení. Dne 20. července 2010 od 13 do 15 hodin se proto v pražském paláci Žofín uskutečnil Kulatý stůl s názvem „Na cestě z minového pole“.

Kulatý stul 2010

Cílem této akce bylo deklarovat společný zájem řešit problémová témata z oblasti bezpečnosti práce na stavbách, diskutovat o příčinách současného stavu a hledat možnosti lepší prevence na českých stavbách formou přenosu zodpovědností za bezpečnost práce mezi investorem, generálním dodavatelem a subdodavateli.

Účastníky kulatého stolu byli výrobně-techničtí ředitelé a osoby zodpovědné za zajištění bezpečnosti práce na straně největších stavebních firem v ČR, dodavatelů podle velkosti, respektive odbornosti a právníci. Na závěr bylo všemi účastníky Kulatého stolu 2010 schváleno memorandum, které shrnuje body, k nimž se účastníci akce zavázali a následné kroky.