Skanska v České Republice
c

Trať mezi Libní a Běchovicemi už slouží cestujícím, stavební práce na trati Liběň-Běchovice byly ukončeny

Tisková zpráva 14.12.2009 0:00 CET

Praha Rychlíky a expresní vlaky jezdí od minulého týdne po nově zmodernizovaném úseku trati mezi stanicemi Praha Libeň a Praha Běchovice. Poslední nepřetržitá výluka byla na této trati ukončena k 10. prosinci 2009. Sdružení zhotovitelů, jehož lídrem je Skanska DS, předala stavbu v termínu a vlaky tak mohou od víkendu jezdit podle nového jízdního řádu místy, které byly ještě před pár dny staveništěm. Investorem stavby Správa železniční dopravní cesty, finance poskytl Státní fond dopravní infrastruktury.

Trat mezi Libní a Bechovicemi

„Zprovoznění trati mezi stanicemi Praha Libeň a Praha Běchovice dojde k výraznému zlepšení kvality dopravy cestujících touto oblastí. Žádné rychlíky ani expresní vlaky již nemusejí úsek objíždět,“ uvedl Vladimír Zajíc, projektový manažer Skanska DS a.s.

Stavba je cca 9 kilometrů dlouhá a zahrnuje ztrojkolejnění stávající dvoukolejné trati mezi stanicemi Praha Libeň a Praha Běchovice. Na všech zastávkách a stanicích jsou nová nástupiště a přístupové chodníky. Zrekonstruovaný úsek zahrnuje úplnou obnovu železničního spodku a svršku, všech umělých staveb – mostů, propustků a zdí, nová nástupiště, trakční vedení a zcela nové zabezpečovací zařízení odpovídající současnému trendu a řešení na tratích v Evropě. Nově byly postaveny také protihlukové stěny v celkové délce cca 3,4 km. Do absolutního dokončení zbývá dodělat demontáže přechodných a provizorních zařízení, dokončit na celém úseku provozní zkoušky, jako např. rychlou pantografovou zkoušku a v rámci celostátní kampaně dobrousit kolejnice. To dobroušení provede speciální stroj, který bude dopraven do České republiky v průběhu měsíců leden a únor.

Základní údaje: Název: Modernizace trati Praha Libeň – Praha Běchovice Lokalita: Praha Délka: cca 9 km Investor: Správa železniční dopravní cesty Zhotovitel: Skanska DS a Eurovia Cena: 2,5 miliardy Kč (bez DPH) Předpokládaný termín uvedení do plného provozu: 10/2010