Skanska v České Republice
c

Rynholecká školka se zbavila nebezpečného azbestu

Tisková zpráva 11.08.2008 0:00 CET

Rynholec, Rakovník Mateřskou školu v Rynholci ve Středočeském kraji na několik týdnů zahalil neprodyšný modrý stan, dovnitř chodili lidé s dýchacími maskami v ochranných oblecích a procházeli dekontaminační komorou. Scéna jako z akčního filmu byla ale jen vnějším projevem likvidace azbestového obložení, které zde specialisté ze Skanska CZ prováděli před plánovanou demolicí budovy. Investorem projektu byla obec Rynholec.

„Pokud by došlo k demolici bez této přípravy, při prvním poškození izolačních desek by se do vzduchu dostala mikroskopická azbestová vlákna, která jsou pro člověka smrtelně nebezpečná,“ vysvětluje projektový manažer Michal Kubaloš ze společnosti Skanska CZ.

Před třiceti lety se škodlivý azbest běžně používal téměř všude, i na budovách školek nebo škol. Před každým stavebním zásahem je dnes nutné se ho zbavit, samozřejmě tak, aby nebezpečná vlákna a azbestový prach neunikl do okolí.

„Zdraví lidí je pro nás prioritní, jsme proto rádi, že nyní můžeme novou školku postavit na místě, kde jsme se azbestu zbavili,“ říká starosta obce Rynholec Jaromír Dyntar.

Azbestové izolace přitom nepředstavují přímé ohrožení při užívání, rizikové jsou při destrukci. „Samotná místnost či dům s neporušenými deskami z azbestu je jen malým nebezpečím ve srovnání se situací, kdy se do takových desek vrtají či prorážejí otvory nebo pokud se desky dokonce bez jakékoli ochrany přemisťují, lámou nebo řežou,“ doplňuje Michal Kubaloš ze Skanska CZ.

Odstraňování azbestu patří k vysoce odborným stavebním činnostem. V čem takzvaná destruktivní demontáž v kontrolovaném pásmu s řízenou podtlakovou ventilací spočívá? Staré azbestové obložení již nebylo možné bezpečně demontovat, proto bylo potřeba přijmout taková opatření, která by pomohla maximálně eliminovat riziko ohrožení zdraví pracovníků ale také obyvatel žijících v okolí stavby.

Pomocí speciálních plachet a lešení vytvořili pracovníci vzduchotěsné kontrolované pásmo napojené na systém odsavačů kontaminovaného vzduchu, které byly vybaveny filtry zařazených do třídy HEPA s odlučivostí až 99,997 %. Uvnitř se specialisté Skanska mohli pohybovat pouze ve speciálních pracovních kombinézách a dýchacích maskách určených pro práci s azbestem. Demontáž zhruba 40 tun azbestu byla prováděna pomocí páčidel, následně byl azbest zabalen do neprodyšných vaků, které byly dekontaminovány a vyvezeny mimo kontrolované pásmo. Posledním krokem byl transport nebezpečného odpadu na specializovanou skládku, na které byl azbest ekologicky zlikvidován.

Základní údaje: Název stavby: Likvidace azbestu v objektu MŠ Rynholec Lokalita: obec Rynholec, Středočeský kraj Investor: obec Rynholec Zhotovitel: Skanska CZ, Závod Průmysl – voda, Středisko azbest 0210 Doba projektu: červenec – srpen 2008 Cena: 1 151 394 korun bez DPH

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace