Skanska v České Republice
c

Znojemský viadukt putuje směrem k Šatovu

Tisková zpráva 16.10.2008 0:00 CET

Znojmo Sedm set padesát tun těžký železniční most přes řeku Dyji začal mizet před očima. Rychlostí zhruba 20 metrů za den se celá konstrukce pomocí hydrauliky posunuje na speciální plošinu, kde ji dělníci postupně demontují. Stavba je součástí rozsáhlého projektu elektrizace železničního úseku Šatov – Znojmo, která propojí elektrifikovanou tratí Znojmo s Vídní. Projekt v celkové ceně 1,3 miliardy korun provádí sdružení dodavatelů Skanska DS, OHL ŽS a Firesta od října 2008 do listopadu 2009. Investorem je Správa železniční dopravní cesty.

Znojemský viadukt

„Stavba Znojemského viaduktu je mimořádně náročnou operací vyžadující precizní technickou přípravu, perfektní koordinaci a dokonalou kázeň všech zúčastněných. Přípravám jsme věnovali pozornost odpovídající obtížnosti této zakázky a nasadili jsme své nejlepší odborníky,“ říká zástupce ředitele stavby z firmy Firesta Ing. Moris Réman, která tento objekt realizuje. Bezmála čtvrt kilometru dlouhý most, tyčící se nad údolím ve výšce 48 metrů, bude nahrazen ocelovou konstrukci s průběžným kolejovým ložem, která bude uložena na původních pilířích a částečně nových opěrách. Původní železniční most přes Dyji prošel začátkem devadesátých let rekonstrukcí. Tehdy původní ocelovou nosnou konstrukci nahradilo mostní provizorium ŽM 16 – montovaný železniční most a tím byl na této trati zajištěn provoz až do současnosti.

„Most přes Dyji pochází z roku 1871 a ve své době byl vyspělým technickým dílem, zapadajícím dokonale do krajiny, nejen v rakousko-uherské monarchii, ale v celé Evropě. Nový most opět propojí železniční cestu mezi Znojmem a Vídní a tak jako úžasné dílo našich předků bude plnit svůj účel ,“ říká zástupce ředitele stavby z firmy Firesta Ing. Moris Réman.

V současné době pokračuje posun mostní konstrukce na šatovskou stranu, na 80 metrů dlouhou pracovní plošinu, kde je konstrukce rozebírána na prvky a následně odvážena, tak aby byla připravena k možnému dalšímu použití. Zároveň probíhají práce na spodní stavbě a v mostárně Firesty v Brně probíhá výroba nové ocelové konstrukce o hmotnosti 980 t. Na znojemském předpolí mostu je připravena plošina pro montáž mostu postupným vysouváním. Nový most ozdobí panoráma Znojma v dubnu 2009.

Základní údaje: Stavba: Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo Objekt: SO 04-19-01 Most v km 99,297 Objednatel Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Olomouc Zhotovitel: Sdružení zhotovitelů SOF (Skanska DS a.s., OHL ŽS a.s. a Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.) Doba výstavby: říjen 2008 – listopad 2009 Projektová dokumentace SO: SUDOP Brno s.r.o. Kraj: Jihomoravský Obec: Znojmo Katastrální území: Znojmo Traťový úsek: 1201 Šatov st.hr. – Kolín Definiční úsek: 04 Staničení: evidenční km: 99,297 Překonávané překážky: řeka Dyje a pobřežní komunikace Úhel křížení: 90° Volná výška: cca 42,5 m nad normální hladinou řeky (ke spodní hraně nového mostu) Max. rychlost na mostě: 80 km/h - po přestavbě

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace