Skanska v České Republice
c

Skanska získala titul Stavba roku 2010 Olomouckého kraje

Tisková zpráva 23.03.2011 13:13 CET

Olomouc (21.3.2011) – Titulem Stavba roku 2010 Olomouckého kraje v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské se může od minulého týdne pyšnit rekonstrukce přednádražního prostoru v Olomouci.

foto

Stavba, kterou pro Statuární město Olomouc realizovala společnost Skanska, významně usnadnila dopravu v této lokalitě a zvýšila bezpečnost a komfort pro odbavování cestujících.  Autorem projektu je Stavoprojekt Olomouc.

„Děkuji všem kolegům, kteří tuto stavbu realizovali, za výborně provedenou práci. Titul Stavba roku 2010 je oceněním především jejich šikovnosti a profesionality,“ uvedl výkonný ředitel divize Silniční stavitelství Skanska a.s. Michal Reiter. 

„Ocenění, které jsme jako město dostali, dokládá, že výběr varianty byl ten nejlepší jak z hlediska výsledku, tak také vynaložených nákladů. Vítězství svědčí také o tom, že Olomouc najímá kvalitní projektanty a vybírá zkušené dodavatele,“ podotkl náměstek primátora Martin major, který za město cenu přebíral.

Celkem se přihlásilo a podmínky soutěže splnilo 48 staveb. Do soutěže se přihlásili stavební firmy, architektonické kanceláře či obce osmačtyřicet staveb, které mezi sebou bojovaly o vítězství v pěti kategoriích: Stavby určené k bydlení, Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor. Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské, Stavby technologické a pro průmysl, Rekonstrukce a obnova.      

Nejvyšším krajským oceněním se v letošním roce mohou kromě Rekonstrukce přednádražního Prostoru v Olomouci pochlubit novostavby EG Centrum Olomouc – Horní Lán,  Centrum sportu a zdraví Olomouc, novostavba provozního areálu T.S.BOHEMIA a.s. a rekonstrukce Zámeckého náměstí – oživení zámeckého areálu Velká Bystřice.

Vyhlášení vítězů 4. ročníku soutěže se uskutečnilo tradičně v rámci stavebního a technického veletrhu Stavotech.

 

Informace o stavbě:

Olomoucké přednádraží je nejdůležitějším dopravním uzlem v Olomouckém kraji, který propojuje železniční dopravu s městskou hromadnou dopravou i individuální dopravou automobilovou. Po padesáti letech neměnné podoby bylo proto komplexní řešení této lokality nevyhnutelné. Zrekonstruované přednádraží nyní nabízí nejen logicky vyřešenou dopravní situaci bez zbytečného křížení tras jednotlivých typů dopravy, ale umožňuje také bezpečný a bezbariérový pohyb pěších. Pohodlnou orientaci nyní cestujícím usnadňuje především nově instalovaná elektronická informační tabule a také řada doprovodných informačních zdrojů.

„Moderní vzhled přednádražního prostoru ocení tisíce lidí, kteří denně přicestují vlakem do Olomouce. Nejvíce mně však těší, že díky úpravám mohou nejen Olomoučané cestovat a přestupovat bezpečněji a komfortněji,“ uvedl Reiter a dodal: „Jsem rád, že se nám podařilo zkrátit termín dokončení i přes loňské nepříznivé počasí o jeden měsíc.“

Podařilo se tak úspěšně završit po etapách probíhající celkovou rekonstrukci přednádraží, která probíhala postupně od roku 2001 a vyžádala si v úhrnu téměř 600 milionů korun. Realizace poslední, čtvrté etapy probíhala s využitím dotace EU z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 100 milionů korun.

Etapy rekonstrukce přednádražního prostoru:

03/2009 – 07/2010

Stavební činnost ve IV. etapě rekonstrukce přednádraží:

 • Snesení přípojky nízkého napětí, oplocení parkoviště, demontáž veřejného osvětlení.
 • Vybudování provizorní tramvajové zastávky na tř. Kosmonautů a provizorních chodníků, provizorní řešení ploch pro provoz MHD.
 • Provedení přeložek inženýrských sítí - kanalizace, vodovod, plynovod.
 • Instalace informačního systému a veřejného osvětlení.
 • Odstranění starých konstrukčních vrstev, odkopy pro spodní stavbu komunikací a ploch, zemní násypy, podkladní vrstvy, konstrukční vrstvy, zpevněný povrch.
 • Vybudování provizorního kolejiště, provizorního propojení troleje.
 • Vybudování tramvajové křižovatky a tratě, trolejového vedení, řídícího systému a ohřevu výhybek, kamerového systému DPMO.
 • Vybudování místní silniční komunikace a ploch pro pěší, parkoviště u pošty, přístřešky a vybavení zastávek DPMO a IDSOK, přípojky zastávek MHD, osvětlení nástupních hran zastávek,vegetační úpravy, světelně řízené křižovatky, informační systém, elektronický informační systém MHD a IDSOK, telematické zařízení.
 • Vybudování okružní křižovatky v ulici Jeremenkova, která slouží zároveň jako točna pro autobusy zajíždějící do přepravního terminálu.
 • Přemístění zastávek příměstské a regionální dopravy v ulici Jeremenkova a zastřešení zastávky IDSOK u objektu RCO.

Další údaje o IV. etapě:

 • celkem 50 stavebních objektů
 • 10.000 m2 plochy pro pěší
 • 5.000 m2 plochy pro individuální dopravu
 • 1.700 m2 plochy pro hromadnou dopravu
 • 49 ks „vzrostlých“ listnatých stromů (převážně platanů)
 • 4.850 ks jehličnatých keřů
 • 10.196 ks stálezelených keřů
 • 4.131 ks opadavých keřů
 • 1.100 m2 trávníku
 • 32 ks laviček
 • 1 ks pítko
 • kompletně zastřešené všechny zastávky MHD v terminál 

I. a II. etapa (2001 – 2002) – celkové náklady 215 mil. Kč

Úprava prostoru před hlavní budovou ČD, vybudování nástupní hrany tramvajové trati, vybudování dvoupodlažního podzemního parkoviště (341 stání), celková úprava prostoru před budovou krajského úřadu včetně vodní fontány, bezbariérové podzemní napojení do nádražních prostor.

III. etapa (2004 – 2005) – celkové náklady 113 mil. Kč

Vybudování dvoukolejné tramvajové smyčky a odstavné koleje, vybudování odstavné plochy pro autobusy a zázemí pro řidiče, dopravní napojení jižní části přednádraží přes nově vybudovanou okružní křižovatku, která umožnila příjezd do podzemního parkoviště ze směru od ulic Jeremenkova, Masarykova, Kosmonautů.

IV. etapa (2009 – 2010) – celkové náklady 263 mil. Kč

(původně byla tato částo označována jako IV. a V. etapa)

Dostavba celého přednádražního prostoru v jeho severní části a před hotelem Sigma, dopravní napojení na ulice Jeremenkova, Masarykova a Kosmonautů včetně tramvajové trati a nové tramvajové křižovatky, úpravy ploch veřejného prostranství a zeleně, instalace odbavovacího terminálu s elektronickým informačním systémem MHD a IDSOK. Vybudována okružní křižovatka v ulici Jeremenkova, která slouží zároveň jako točna pro autobusy, přemístěny a upraveny autobusové zastávky v Jeremenkově ulici a zastřešena zastávky IDSOK u budovy RCO.