Skanska v České Republice
c

Most Karla Rajnocha v Kroměříži bude zase jako nový

Tisková zpráva 24.06.2008 0:00 CET

Kroměříž Zásadní rekonstrukce čeká v následujících měsících kroměřížský most Karla Rajnocha, kterým silnice III 36733 - 1 překonává řeku Moravu. Jediný silniční most ve městě spojující pravý a levý břeh této řeky je ve značně nevyhovujícím technickém stavu. Opravy mostu si od začátku července 2008 vyžádají jeho částečnou a od začátku září úlpnou uzavírku pro motoristy. „Od 1. července povede objízdná trasa po novém dálničním obchvatu Kroměříže, i když zatím jen ve dvou pruzích,“ informuje Martin Račanský ze společnosti Skanska.

Stavbu v ceně bezmála 40 milionů korun dokončí společnost Skanska v dubnu roku 2009, již od konce listopadu letošního roku však bude most plně průjezdný. Investorem projektu je Ředitelství silnic Zlínského kraje, 85 procent nákladů hradí Evropská unie, část prostředků poskytl Zlínský kraj.

„Most pochází z roku 1954, od té doby nebyl opravován. Nosná konstrukce je poškozená vlivem zatékání porušenou izolací. Navíc tudy projede až 16 tisíc aut denně, takže most se nachází v havarijním stavu. Na sedmibodové škále dosáhl stupně 5, což znamená špatný,“ uvádí Martin Račanský ze společnosti Skanska DS.

V první fázi projektu probíhají v těchto dnech přeložky inženýrských sítí pod řekou Moravou. Práce na opravách budou s výjimkou státních svátků začínat denně v šest hodin ráno, skončí vždy v 18 hodin. Stavbaři Skanska postupně odstraní stávající mostní svršek, tedy odvodňovače, záchytná zařízení, římsy a povrch vozovky včetně hydroizolace a dilatačních závěrů. Následně upraví povrch nosné konstrukce vyrovnávacím betonem, pokladou novou izolaci, římsy, zábradlí, dilatační závěry a osadí nové odvodňovače. Nosná konstrukce bude v prvním a třetím poli zesílena nalepením externí výztuže.

„Během rekonstrukce odstraníme celou vrchní část mostu, poklademe novou izolaci, zesílíme nosnou konstrukci pomocí vnějších výztuží, následně dostane most nový povrch a pro pěší vzniknou nové dlážděné chodníky a zábradlí,“ upřesňuje Martin Račanský ze společnosti Skanska DS.

Dopravní omezení během oprav a objízdné trasy Od 25. června bude most průjezdný pouze v jednom jízdním pruhu v každém směru, do částečného provozu bude uveden dálniční obchvat D1 na severu Kroměříže, kudy povede objízdná trasa. Od úterka 1. září bude most zcela uzavřen pro osobní i nákladní dopravu. Až do konce listopadu 2008 bude střídavě jednosměrně průjezdný pouze pro autobusy, vozy záchranného systému a vozidla s konstrukční rychlostí menší než 80 km/hod. Rovněž k 1. červenci bude do plného provozu uvedena mimoúrovňová křižovatka na západě stavby dálničního obchvatu Kroměříže

Od 1. září bude probíhat oprava levé části mostu, k témuž datu bude zprůjezdněný celý úsek D1 tvořící obchvat Kroměříže, ve všech čtyřech pruzích. Od konce listopadu 2008 bude automobilový provoz na mostě Karla Rajnocha zcela obnoven. Během celé doby rekonstrukce bude most průchozí pro pěší, a to střídavě vždy po jedné straně, v závislosti na postupu prací.

Základní údaje: Název: Silnice III 36733 - 1 Kroměříž, rekonstrukce mostu Karla Rajnocha Lokalita: město Kroměříž, Zlínský kraj Investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje Projektant: DSING s.r.o. Zhotovitel: Skanska DS a.s. Doba výstavby: červen 2008 – duben 2009 Zprůjezdnění: listopad 2008 Cena: 38 394 345 Kč bez DPH Financování: Evropské fondy (85 % uznatelných nákladů), státní dotace (5 %), Zlínský kraj (10 %)

Technické údaje: Délka přemostění: 68,255 m Délka mostu: 73,81 m Světlost polí kolmá: 17,50+28,92+17,50 m Světlost polí šikmá: 18,01+29,675+18,01m Rozpětí polí: 19,15+31,00+119,16 m Šikmost mostu: levá 84,771+84,860 g Šířka mezi obrubníky: 10,75 m Šířka chodníků: levý chodník 3,75 m, pravý chodník 3,40 m Šířka mostu: 4,65+10,75+4,30 = 19,70 m Výška mostu nad terénem: 8,49 m Volná výška na mostě: neomezená Stavební výška: 2,00 m Plocha nosné konstrukce mostu: 73,81x19,70 = 1454,06 m2

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace