Skanska v České Republice
c

Obyvatelé Dětenic a okolních obcí získají novou kanalizaci a čističku odpadních vod

Tisková zpráva 12.10.2009 0:00 CET

Dětenice Především zlepšení životního prostředí v Dětenicích a přilehlých obcí Osenice a Brodek přinese nová kanalizace včetně mechanickobiologické čistírny odpadních vod. Stavbu projektu v hodnotě necelých 72 milionů korun bez DPH v těchto dnech zahájili pracovníci společnosti Skanska CZ, hotovi budou v květnu roku 2012. Investorem je obec Dětenice. Náklady pokryje zčásti ze svých prostředků, zčásti z dotací získaných z Operačního fondu Životního prostředí, přičemž tato podpora dosáhne až 76 procent celkových nákladů. Projekt také podpořil Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve výší 3,3 miliony korun.

„Právě v katastru naší obce se nachází významné ptačí území Rožďalovické rybníky. Nalezneme zde komplex přirozených lesů, rákosiny, vlhké louky a soustavu více než dvaceti rybníků. V katastrálním území naší obce se vyskytují vzácné druhy živočichů a rostlin, z ornitologického hlediska je nejvýznamnější výskyt početné populace vzácného jeřába popelavého a rákosiného dravce motáka pochopa. Právě pro tyto dva druhy zde byla v říjnu roku 2004 nařízením vlády vyhlášena Ptačí oblast evropské soustavy Natura 2000,“ řekl starosta Dětenic Radomír Veliška.

Stavba kanalizace kromě toho výrazně přispěje i ke zvýšení ochrany dvou vodních zdrojů pro vodovod Dětenice – prameništní jímky Viničky a vrtané studny BJV-1 v Brodku.

Celková délka gravitační a tlakové kanalizace je 8,4 kilometru. Gravitační část kanalizace bude postavena z polypropylenového potrubí, které zajistí minimálně padesátiletou životnost a vysokou odolnost proti mechanickému poškození. Obsluhu tlakové kanalizace z polyethylenového potrubí budou mít na starosti čtyři čerpací stanice. Čistírna bude tvořena železobetonovým monoblokem podzemních nádrží o půdorysných rozměrech 15,25 x 10,25 metru a výškou 4,6 metru. Na něj se postaví zděný provozní objekt se sedlovou střechou.

„Čistírna je dvoulinková a její kapacita dosahuje 1120 ekvivalentních obyvatel, což je jednotka používaná pro označení míry znečištění. Díky svému strojnímu a technologickému vybavení zvládne čistit přitékající splaškové vody s minimální účinností 95 procent v rozmezí 30 – 120 procent své kapacity,“ popsal projekt projektový manažer skanska CZ Jan Zeman.

Výstavba kromě kanalizace a čističky zahrnuje také vybudování 1,7 kilometrů domovních kanalizačních přípojek umístěných na veřejném pozemku a obnovu krajských i místních komunikací dotčených výstavbou kanalizačního systému.