Skanska v České Republice
c

Provoz na silnici v Loučanech bude bezpečnější a tišší

Tisková zpráva 31.08.2009 0:00 CET

Loučany Nebezpečná a hlučná silnice protínající východní část Loučan je minulostí. Již žádné výmoly, prach či za deště bláto, oddechnou si řidiči i místní obyvatelé. Zhruba 1 kilometr dlouhý úsek totiž v posledních 10 měsících prošel kompletní rekonstrukcí, v rámci které vznikl i nový most přes potok Šumice. Náklady na stavbu, kterou realizovala společnost Skanska DS, dosáhly 36,2 milionu korun. Z 85 procent je pokryly finance EU získané prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava. Na zbylou část poskytly prostředky Olomoucký kraj a státní rozpočet.

silnice v Loucanech

„Vozovka se nacházela v havarijním stavu – kromě stáří se na ní podepsala i výstavba kanalizace v obci. Oprava komunikace spočívala především v její šířkové úpravě a ve výměně podloží v nevyhovujících místech. Obrubníky jsou nyní od sebe vzdáleny 6,5 metrů, v obloucích je silnice ještě širší. V rámci projektu rekonstrukce vzniklo i nové odvodnění,“ řekl Arnold Rozehnal, stavbyvedoucí společnosti Skanska DS.

Opravený úsek silnice bude nejen bezpečnější, ale přispěje i k vyššímu pohodlí obyvatel obce. Nový povrch totiž výrazně sníží hladinu hluku provozu a prašnost v okolí opravené komunikace. Klíčovou součástí projektu bylo i zbudování nového mostu přes Šumici. Nosná konstrukce starého mostního objektu byla značně poškozena, proto byl určen k demolici. „Nový most tvoří pojížděný jednopolový železobetonový rám o rozpětí 10,7 metrů založený na pilotách vyrobených rovněž z železobetonu,“ upřesnil Lukáš Koláček, výrobní přípravář společnosti Skanska DS.

Základní údaje: Název: Silnice III/44921 Loučany - průtah Lokalita: Loučany, Olomoucký kraj Délka: 1,043 km Investor: Olomoucký kraj Zhotovitel: Skanska DS a.s., Direkce Morava sever Projektant: Ing. Michal Majer, projektant komunikace Link projekt s.r.o., projekt mostu Doba výstavby: 30. 10. 2008 – 28.8. 2009 Cena: 36 246 664 Kč včetně DPH Financování: EU (ROP Střední Morava) – 85 % Olomoucký kraj – 10 % Státní rozpočet – 5%