Skanska v České Republice
c

Skanska zakládá Skanska kvalifikační s.r.o. a bojuje proti diskriminačním kritériím veřejných zakázek

Tisková zpráva 07.06.2011 12:00 CET

Skanska dnes oznámila založení společnosti Skanska kvalifikační s.r.o., se kterou bude vstupovat do soutěží o vybrané veřejné zakázky. Ty v mnoha případech nastavovaly podmínky tak, že ani společnost jako Skanska neprošla do užšího řízení z důvodů ekonomické způsobilosti.

Současný systém vypisování výběrových řízení kritizuje Skanska dlouhodobě. Otevřeně upozorňuje především na nedostatky, které umožňují omezovat počet uchazečů v soutěži, případně na základě kriterií „ušitých na míru“ konkrétního uchazeče vyloučit. Výrazně se také liší konečná cena vysoutěžených zakázek. V užších výběrových řízeních, ve kterých zadavatel omezuje počet účastníků, se konečná vysoutěžená cena velice často blíží původní inzerované ceně zakázky. Naproti tomu v případě otevřených výběrových řízení jsou soutěžící společnosti s to stlačit finální cenu až na padesát procent vyhlášené ceny.

Řada výběrových řízení se podle generálního ředitele Skanska Dana Ťoka vypisuje tak, aby uchazeči museli prokazovat svou ekonomickou způsobilost. „Způsob vyhodnocení kriterií ovšem popírá ekonomickou logiku a je zvolen tak, aby určití uchazeči byli vyloučeni, což se týká i společnosti Skanska. Řadu takových výběrových řízení, která vzbuzovala pochybnosti, jsme napadli a podali i podnět k přezkoumání u ÚOHS. Je to například zakázka stavebních prácí v bývalých kasárnách
ve Šternberku,“ říká Dan Ťok.

Skanska se jako zakládající člen Koalice pro transparentní podnikání přihlásila k dodržování Etického kodexu dodavatele veřejných zakázek (více informací na www.transparentnizakazky.cz) a jasně deklarovala, že se bude aktivně podílet na zvyšování transparentnosti veřejných tendrů v České republice.