Skanska v České Republice
c

Z Mohelnice do Stavenic přes 6 nových mostů

Tisková zpráva 25.11.2009 0:00 CET

Mohelnice 950 metrů nové komunikace se šesti mosty spojuje od dnešního dne obce Mohelnice a Stavenice na Olomoucku. Dnes zprovozněná silnice je nejen technicky zajímavá, ale především přispěje k plynulé a bezpečné dopravě i v době záplav, kdy byla původní silnice často i několik týdnů neprůjezdná. Zhotovitelem stavby je společnost Skanska DS. Investorem stavby je Olomoucký kraj a byla financována z prostředků Regionálního operačního programu Střední Morava.

Z Mohelnice do Stavenic

„Původní silnice byla každoročně zaplavována a poté několik týdnů zcela neprůjezdná. Nová komunikace však umožní obyvatelům průjezd i v záplavových měsících.“, řekl Zdenek Luža, hlavní stavbyvedoucí Skanska DS. „Pouze dva ze šesti mostů vedou přes řeky. Zbývající čtyři jsou zbudovány jako suché a jejich funkce je využita v plné míře až při záplavách, kdy se pod nimi podlévá voda mezi poli.“, dodal Zdenek Luža.

Mezi obcemi Mohelnice a Stavenice byla dnes otevřená nová komunikace. Úsek hlavní trasy je dlouhý 950 m a technicky velmi zajímavý – zahrnuje 6 mostů a vzhledem k inundačnímu území je celý v násypu. Nově vybudovaná komunikace se nachází v údolní nivě řeky Moravy, přičemž přes řeku Moravu a Mírovku stojí mosty dva. První most je jednopólový prostě uložený nosník zavěšený na dvou ocelových obloucích. Druhý pak je trvalý deskový dodatečně předepnutý monolitický betonový spojitý rám o 2 polích s horní mostovkou. Zbývající čtyři mosty jsou inundační.

Základní údaje: Název: Silnice II/444 Mohelnice – Stavebnice Lokalita: Olomoucký kraj Délka: 950 m Investor: Olomoucký kraj Zhotovitel: Skanska DS a.s., Direkce Morava Sever Projektant: Ing. Vladimír Hlásek, SHB, a.s., pobočka Praha Uvedení do provozu: listopad 2009 Cena: 219 milionů Kč (bez DPH) Financování: ROP Střední Morava