Skanska v České Republice
c

Seminář: Veřejné zakázky v Plzeňském kraji rok po novele

Tisková zpráva 02.10.2013 18:30 CET

Plzeň, 1. října – Hejtman Milan Chovanec a stovka starostů obcí Plzeňského kraje se sešli na semináři organizovaném krajem a Platformou pro transparentní veřejné zakázky.

01

Cílem setkání bylo zhodnotit dopady přes rok platné novely zákona o veřejných zakázkách na vypisování zakázek v regionu a poradit, jaké jsou možnosti pro efektivní zadávání veřejných zakázek, zejména nastavení kvalitativních kritérií. Samotní zástupci zadavatelů rady, jak veřejné zakázky vypisovat poptávali. To vyplynulo z výsledku výzkumu agentury ppm factum, kde by tuto možnost uvítalo 72 % dotazovaných.

Veřejné zakázky jsou klíčovým nástrojem pro oživení ekonomiky. Navíc investice státu, kraje i obcí vedou k naplňování jejich poslání, plnění služby občanům. Díky veřejným zakázkám se budují silnice, staví a rekonstruují školy, školky, nemocnice a nabízejí tolik potřebná pracovní místa,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec k tomu, proč kraj spolu s Platformou pro transparentní veřejné zakázky seminář organizoval. To potvrzují i data agentury ppm factum z průzkumu mezi veřejností. Podle dotázaných by stát měl investovat především do rozšíření a opravy silnic a dálnic (61 %) a do budování a vybavení škol, nemocnic (55 %).

Diskuzi nad možností nastavit jiná kritéria, než pouze ceny, se věnují zadavatelé i média minimálně od začátku platnosti stávající podoby zákona o veřejných zakázkách.  „Mezi zadavateli panuje obava stanovit taková kritéria, podle kterých by vybírali jinak, než na základě ceny. Přitom ekonomická výhodnost, a tedy zhodnocení i dalších kritérií, je jedna ze dvou možností, podle jakých vítěze vybírat,“ popisuje možnosti výběru vítěze u veřejných zakázek Dan Ťok, předseda Platformy pro transparentní veřejné zakázky, a dodává: „Podle dat Ministerstva pro místní rozvoj nelze tvrdit, že by po uvedení zákona v platnost pokleslo množství veřejných zakázek. Jednak se zadavatelé před vstupem zákona v platnost předzásobili, což je jev i z minulosti zcela běžný, a za druhé se na zadávání projevila i ekonomická krize a pokles prostředků v rozpočtech.

Klíčovou částí půldenního plzeňského semináře, organizovaného za podpory partnerů jako Skanska, IBM nebo EY – Ernst & Young, byly právní rady Adély Havlové z právní kanceláře Havel Holásek & Partners. Podle jejích slov je při volbě mezi výběrem podle nejnižší ceny nebo podle ekonomické výhodnosti příliš často užívána nejnižší cena, a to zejména pro jednoduchost a transparentnost hodnocení. Hodnotící kritéria však vždy musí odrážet vztah užitné hodnoty a ceny. Zadavatelé by k hodnocení pouze na cenu měli přistupovat pouze tam, kde jiná kritéria pro výběr skutečně nehrají roli. Při projednávání nových zadávacích směrnic EU dokonce padl i návrh, aby  výběr pouze podle ceny nebyl možný. To by však byl druhý extrém, neboť v některých veřejných zakázkách má hodnocení na cenu své opodstatnění. „Oproti tomu se velmi málo využívá tzv. jednací řízení s uveřejněním - JŘSÚ, které se hodí pro celou řadu zakázek na služby. Je nejlepší formou výběru, zejména pokud povaha služeb neumožnuje dostatečně přesně vymezit předmět zakázky předem,“ upozorňuje Adéla Havlová.

Veřejné zakázky čeká nyní napínavý konec roku. V současnosti je schválen pokles limitů, při kterých se musí přistoupit k vypsání veřejné zakázky. U stavebních prací by to od 1. 1. 2014 měl být 1 milion Kč oproti stávajícím 3 milionům. Protože příslušná novela zastavující tento pokles spadla s rozpuštěním Poslanecké sněmovny pod stůl, je novela nově předkládána formou mimořádného, tzv. zákonného opatření: vládní návrh by měl nejprve schválit Senát a po volbách i nová Poslanecká sněmovna. Je otázkou, zda je celý proces zvládnutelný i s podpisem prezidenta do konce roku 2013. „V opačném případě by citelně přibylo projektů, ke kterým by bylo potřeba vypisovat veřejné zakázky,“ uzavírá hejtman Milan Chovanec.

 

Kontakty pro média:

  • Plzeňský kraj, Šárka Stará - 733 698 611
  • Platforma pro transparentní veřejné zakázky, Lucie Nováková – 731 429 847
  • Právní kancelář Havel, Holásek & Partners, Adéla Havlová – 605 181 123