Skanska v České Republice
c

Cyklisty mezi Hlukem a Dolním Němčí už nebudou ohrožovat auta

Tisková zpráva 22.04.2010 0:00 CET

Hluk/Dolní Němčí Díky nové cyklostezce v celkové délce přes 3,5 km budou moci nyní pohodlněji a bezpečněji cestovat obyvatelé Hluku a Dolního Němčí do práce a do školy, za sportem i zábavou. Nebudou již muset jezdit po místní silnici druhé třídy mezi obcemi, kde kvůli značnému provozu docházelo k vážným nehodám. Investorem cyklostezky byla obec Dolní Němčí a město Hluk. Na stavbu za 23 milionů Kč (vč. DPH) získaly obce dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 56,3%. Na výstavbě cyklostezky se podílely společnosti Skanska a Strabag.

Cyklostezka Dolní Nemcí - Hluk

„Cyklostezka bude mít velký přínos k rozšíření rekreačního a sportovního vyžití. Díky svému povrchu ji ocení cyklisté, ale i milovníci in-line bruslení. Bude však sloužit hlavně pro bezpečnější dopravu místních obyvatel do zaměstnání nebo do školy,“ řekl Petr Škoda, ředitel závodu Betonové a speciální technologie, Skanska a.s. „Díky přesunutí cyklistů na cyklostezku by mělo v tomto úseku dojít k výraznému zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Věřím, že naši jak děti, tak dospělí ocenění stezku již v blížících se letních měsících, kdy ji budou hojně využívat při cestě na koupaliště v Hluku,“ vidí výhody cyklostezky František Hajdůch, starosta Dolního Němčí . „Novou cyklostezku přivítají i milovníci in-line bruslení, maminky s kočárky i všichni ostatní, kteří si sem občas vyjdou jen na procházku,“ dodal starosta Hluku Jan Šimčík, na dnešním slavnostním uvedení cyklostezky do provozu.

Téměř 2,7 kilometru cyklostezky má nový cementobetonový povrch o tloušťce 180 mm a šířce 2,5 m, na zbývajícím úseku je zámková dlažba v délce 642 metrů o tloušťce 80 mm a šířce od 2,5 do 3,0 metrů a je položena do betonových obrubníků. V úseku dlouhém 210 metrů, kde stezka prochází místním biokoridorem, je použito zpevněné kamenivo o tloušťce 100 mm. Šířka stezky zde dosahuje 2,5 m. Cyklostezka je citlivě začleněna do okolní krajiny, nemění její ráz a stává se její nedílnou urbanistickou součástí. Cyklostezka je vedena v téměř celé své délce po levém břehu potoka Okluka. Součástí cyklostezky jsou dvě lávky, které překonávají jak místní potok Okluka, tak jeho levostranný přítok. Lávky mají nosnou konstrukci provedenu z dřevěných lepených obloukových nosníků maximální délky do 15 m a dřevěné mostovky. Práce probíhaly od září do listopadu loňského roku.

Cyklostezka je součástí systému cyklostezek v regionu, délka úseku na katastrálním území obce Dolní Němčí činí 1 328 m, na katastrálním území města Hluk má délku 2 224 m. Jmenovaná cyklostezka navazuje přes místní komunikace města Hluk a na již dříve vybudovanou cyklostezku Hluk - Ostrožská Lhota. Vybudovaná cyklostezka Dolní Němčí - Hluk propojuje oblast Luhačovic s krajem Slovácka a navazuje na cyklostezku Eurovelo No9 a Baťův kanál.

Základní údaje: Název: Cyklostezka Dolní Němčí - Hluk Lokalita: Zlínský kraj Délka: 3,5 km Investor: Obec Dolní Němčí, město Hluk Zhotovitel: Sdružení „Cyklostezka Dolní němčí – Hluk“, společnosti Skanska a.s., Strabag a.s. Projektant: UH IPON, s.r.o, Kunovice Doba výstavby: září 2009 – listopad 2009 Cena: 23 milionů vč. DPH