Skanska v České Republice
c

Nová kanalizace a rozvody plynu a vody již za rok

Tisková zpráva 19.10.2009 0:00 CET

Rotava Špatný technický stav vodovodních řadů a docházející kapacita kanalizace – to jsou hlavní důvody, které stojí za kompletní výměnou vodovodního a plynového potrubí a kanalizace v obci Rotava na Sokolovsku. Tu v těchto dnech v obci odstartovali pracovníci společnosti Skanska CZ, hotovi by měli být v listopadu 2010. Realizace projektu si vyžádá celkové náklady ve výši 77 milionů korun, o financování se společně postarají peníze z městského rozpočtu a prostředky získané prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

„V historii Rotavy se jedná se o jednu z největších akcí co do vynaložených financí i územního rozsahu. Náklady na rekonstrukci a rozšíření kapacity rozvodů jsou ze 78 procent hrazeny z peněz Evropské unie – bez této dotace by realizace celého projektu nebyla v dohledné době vůbec uskutčnitelná. Od rekonstrukce si slibujeme hlavně snížení nákladů na opravy starého vedení a elminaci ztrát způsobených poruchami. V průběhu stavby bude nutné přistoupit k jistým omezením provozu, proto všechny obyvatelele prosím o trpělivost a shovívavost.,“ řekl starosta Rotavy Jan Slíva.

K rekonstrukci vodovodního potrubí, které je staré již téměř 60 let, dojde v celé dolní Rotavě. Projekt přinese také rozšíření kanalizačních rozvodů, což sníží dopad na životní prostředí a bude možné díky němu odstranit i septiky, které již nevyhovují vodnímu zákoně. „Celkem v Rotavě vznikne 4 467 metrů nového potrubí pro vedení vody a plynu. Stávající plynovod přitom bude prodloužen až do ulice Příbramská a vedlejších ulic. Pokud jde o novou kanalizaci, v ulicích Kraslická, Jindřichovská, Nejdecká a Růžové údolí vznikne 2 521 metrů gravitačních stok, v ulici Příbramská vybudujeme kanalizační větve v délce 2 254 metrů a 47 přípojek. Projekt nové kanalizace tak počítá i s budoucí zástavbou v obci,“ řekl stavbyvedoucí Skanska CZ Václav Grabmüller.

V průběhu výstavby by obyvatelé Rotavy měli počítat se zvýšenou dopravou po místních komunikacích a přilehlých cestách. V místě stavby dojde k částečnému omezení provozu, negativní dopady stavby však budou minimalizovány. V úzkých komunikacích se bude výstavba provádět po úsecích, což umožní případný vjezd vozů rychlé pomoci a hasičů. Součástí projektu je rovněž přechodné dopravní značení. Případná narušení komunikace stavbou budou opravena v souladu s požadavky SÚS.