Skanska v České Republice
c

Práce na novém obchvatu Chomutova byly zahájeny

Tisková zpráva 27.04.2010 0:00 CET

Chomutov Výstavba nového úseku rychlostní silnice R7 od Droužkovic po Nové Spořice, která bude tvořit nový obchvat města Chomutov, byla dnes zahájena slavnostním výkopem. Celková délka komunikací bude činit 7,1 km, práce by měly být dokončeny v březnu 2013. Zhotovitelem stavby je konsorcium společností vedené společností Skanska. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, stavba je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Bylo požádáno o spolufinancování z Fondů evropské unie v rámci Operačního programu Doprava.

Stavba „R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice“, která bude tvořit jihozápadní obchvat Chomutova, navazuje na současně budovaný úsek silnice R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice a je součástí budoucí rychlostní silnice R7 mezi Prahou a Chomutovem. „Tato část rychlostní silnice ulehčí především obyvatelům Chomutova, odkud odvede značnou část tranzitní dopravy ve směru na Karlovy Vary a Německo. Pro ochranu obcí v okolí nového úseku se plánuje výstavba čtyř protihlukových stěn o celkové délce jednoho kilometru a dvou protihlukových valů u obce Spořice“ říká manažer projektu Roman Kühnel ze Skanska.

Součástí projektu je rychlostní silnice v délce 6,4 km, tři mimoúrovňové křižovatky u obcí Droužkovice, Spořice a Nové Spořice, tři čtvrtě kilometru dlouhý přivaděč u obce Spořice ke stávající silnici I/7 včetně okružní křižovatky, mostní objekty a kratší přeložky místních komunikací a polních cest. Projekt rovněž počítá s propustky pod rychlostní silnicí pro zajištění migrace drobných živočichů. Pro zabránění vbíhání zvěře na silnici R7 je navrženo její oplocení. Součástí plánu je i výsadba nových stromů v okolí budoucí rychlostní komunikace.

Silnice R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice je zahrnuta do výhledové sítě dálnic a rychlostních komunikací v ČR. Hlavní silniční tah R7 Praha – Chomutov – hranice s Německem (hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána–Reitzenhain) umožní po přestavbě rychlé, kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí Chemnitz v Sasku a návazně se státy Evropské unie.

Základní údaje: Název: R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice Lokalita: Ústecký kraj Délka úseku: 6,4 km + 0,74 km Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Cena dle smlouvy: 2 053 863 670- Kč bez DPH Finanční prostředky: Státní fond dopravní infrastruktury Bylo požádáno o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava. Zhotovitel: Sdružení firem Skanska a.s. (vedoucí člen), GEOSAN GROUP a.s. a EDS HOLDING a.s. Ukončení výstavby: březen 2013