Skanska v České Republice
c

Mostním dílem roku se stala železniční estakáda Sluncová

Tisková zpráva 18.04.2010 0:00 CET

Brno Skanska získala dvě ocenění Mostní dílo roku Vítězem soutěže Mostní dílo roku 2008 v kategorii novostavba se stala stavba železniční estakáda Sluncová, Praha - Nové spojení. Druhé místo pak získal silniční most přes Moravu v Olomouci. Výsledky soutěže byly vyhlášeny na Mezinárodním sympoziu Mosty 2010, které se koná při stavebním veletrhu IBF v Brně. Soutěže se mohly zúčastnit mosty, které byly zkolaudovány v roce 2008. Porota při hodnocení přihlížela ke kvalitě projektu, provedení mostu a v neposlední řadě také k estetickému vzhledu mostního díla. Obě stavby realizovala společnost Skanska.

Silnicní most pres Moravu v Olomouci

„V posledních dvou letech vznikla v České republice řada krásných i technicky náročných mostů. Uspět v takové konkurenci je velká pocta a ocenění práce mnoha lidí, kteří se na stavbách podílejí. Jsem rád, že Skanska opět potvrdila, že v tomto segmentu patří k absolutní špičce,“ okomentoval zprávu o udělení cen ředitel závodu Mosty, divize Silniční stavitelství Skanska František Mašek.

Železniční estakáda Sluncová získala 1. místo v kategorii Novostavba. Stavba je součástí tzv. Nového spojení mezi stanicemi Praha hlavní nádraží a Praha Libeň. Jde o železniční dvoukolejný most. Hlavním nosným systémem je spojitý nosník o osmi polích s největším rozpětím pole 47,6 m. Jedná se o železobetonový předpjatý most s kolejovým ložem v příčném řezu je dvoustěnný komorový nosník oválného obrysu se třemi vnitřními dutinami. Nosník má konstantní výšku 2,7 m a šířku 14,5 m. Předpětí nosné konstrukce je provedeno vnitřními kabely se soudržností a vnějšími volnými kabely. Pilíře mají dříky proměnného eliptického průřezu po výšce a jsou založeny na velkoprůměrových pilotách. Nosná konstrukce byla zhotovena na pevné skruži. Investorem stavby v hodnotě 262,3 milionů korun (49.400 Kč/m2) byla Správa železniční dopravní cesty, projektantem stavby byla společnost Pontex Praha.

Druhé místo mezi novostavbami získal silniční most přes Moravu v Olomouci, který rovněž realizovala společnost Skanska. Silniční most přes řeku Moravu v Olomouci je spojitý trámový most o dvou polích světlosti 54,6 a 27,3 m. Nosník je vetknutý do opěr a do střední podpěry. V příčném řezu jsou dva trámy spojené deskou mostovky. Výška trámu je po délce proměnná, v ose mostu činí pouze 0,6 m. Šířka trámu je rovněž proměnná, spojitě se rozšiřuje od 2,9 m v ose pole směrem k vnitřní podpoře a ke krajním opěrám. Po obou stranách nosné konstrukce jsou konzoly, na kterých jsou místěny chodníky a inženýrské sítě. Niveleta chodníku je asi metr nad úrovní vozovky. Základy mostu jsou založeny na velkoprůměrových pilotách. Dílo si vyžádalo investice ve výši 99 milionů korun (40.900 Kč/m2). Investorem bylo Statutární město Olomouc a Povodí Moravy, stavbu projektovala společnost SHP Brno.

V kategorie Přestavba nebo oprava uspěl silniční most II/611 v Poděbradech, silniční most III/2715 v Chotyni.