Skanska v České Republice
c

Komerčnímu a rezidenčnímu developmentu Skanska se dařilo, ve stavebním segmentu Skanska přikročila k velkému odpisu aktiv

Tisková zpráva 10.02.2014 10:00 CET

V oblasti rezidenčního developmentu se společnosti Skanska dařilo, celkově v roce 2013 prodala 315 bytů, což je nárůst o 38 % oproti loňskému roku. Komerční development zahájil výstavbu dvou projektů v nejatraktivnějších kancelářských lokalitách Prahy – v městských částech Prahy 5 a Prahy 8. V důsledku dalšího propadu stavebního trhu zaznamenal stavební segment skupiny Skanska v ČR a SR meziroční pokles tržeb o 23 % na 12,4 mld. Kč.

logo Skanska

Vzhledem k celkové situaci na trhu a vzhledem ke slabému hospodářskému výsledku v roce 2013 provedla Skanska odpisy vybraných položek aktiv, a zreálnila tak jejich současnou tržní hodnotu.

Naše strategie je udržení ekonomicky zdravé a stabilní firmy. Po dohodě s mateřskou společností jsme se rozhodli v rámci restrukturalizačních opatření provést významné odpisy některých aktiv,“ uvedl Dan Ťok, předseda představenstva a generální ředitel Skanska a.s.

Hospodářský výsledek ovlivnila také situace v jedné z divizí, kde namísto efektivních manažerských rozhodnutí došlo k účetnímu zkreslování výsledků. Po odhalení této skutečnosti byli odpovědní zaměstnanci okamžitě propuštěni a byla nastavena systémová opatření, která takovéto jednání v budoucnu eliminují.

„Transparentnost je pro nás prvořadá, i z toho důvodu považujeme za nutnost prezentovat naše výsledky v kontextu těchto událostí,“ uvedl Dan Ťok.

V roce 2014 bude Skanska i nadále pokračovat ve snižování přímých nákladů na stavbách, a to zejména zvyšováním produktivity, efektivním využíváním vlastních kapacit a interních synergií. Velký důraz je kladen na řízení rizik a rozšiřování regionální působnosti v rámci České republiky a Slovenska.

Společnost Skanska Reality, jeden ze čtyř dominantních hráčů na trhu s novým bydlením, prodala loni v České republice 315 bytů, což je o 38 % více než v roce 2012.  Zahájení prodeje nových projektů či dalších etap projektů stávajících avizoval developer celkem pětkrát. Na pražském trhu díky tomu přibylo cca 431 nových bytů ve čtyřech různých lokalitách Prahy. Krom zmíněného ohlásila Skanska Reality také dvě nové akvizice. V únoru podepsala kupní smlouvu na projekt v Praze 3 s cca 100 novými byty. V červnu byla zveřejněna koupě projektu „U Hranic“ s cca 140 novými byty v Praze 10-Strašnicích.  

V roce 2012 jsme konsolidovali naše aktivity a rozhodli se pro strategii dalšího růstu. Výsledky roku 2013 byly velmi dobré a odpovídaly naší strategii. Skanska Reality má na trhu a ve skupině Skanska silnou pozici. V roce 2014 budeme dále pokračovat v růstu a investovat do nových pozemků, na kterých pak budeme v budoucnu stavět,“ říká Mikael Matts, výkonný ředitel Skanska Reality. 

Skanska Property Czech Republic, která se zaměřuje na development komerčních nemovitostí, je přesvědčena o tom, že Praha představuje stabilní a atraktivní trh jak pro nájemníky, tak pro investory. „Usilujeme o to, aby naše portfolio bylo stabilně doplňováno projekty v atraktivních lokalitách, jakými jsou Praha 4, Praha 5 a Praha 8,” říká Marie Passburg, výkonná ředitelka společnosti Skanska Property Czech Republic, a doplňuje: „Velmi nás těší, že jsme v roce 2013 zahájili spekulativní výstavbu hned dvou projektů, které naplňují naší filozofii šetrného stavitelství.“

Projekt Riverview, který se nachází v Praze 5 na Smíchově, byl zahájen v květnu 2013 a jeho dokončení je naplánováno na prosinec 2014. Projekt Corso Court, situovaný v Praze 8 v Karlíně, byl zahájen v listopadu 2013 a bude dokončen v červenci 2015. Na pražském kancelářském trhu má tak Skanska Property Czech Republic  aktuálně ve výstavbě 24 000 m2.

Skupina Skanska se i nadále soustředí na téma bezpečnosti práce, etiky podnikání a odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Tyto oblasti v současné době ještě více nabývají na svém významu, a Skanska by je proto ráda viděla jako hlavní priority celého stavebního odvětví v ČR a SR. 

Bližší informace naleznete v přiložené Tiskové zprávě a na uvedených kontaktech.