Skanska v České Republice
c

Skanska: Poskytnutí vozidel je požadavek ŘSD ve výběrových řízeních

Tisková zpráva 10.02.2011 0:00 CET

Společnost Skanska v současnosti poskytuje regionálním závodům Ředitelství silnic a dálnic v České republice celkem 11 osobních vozidel. Jde o plnění požadavků investora, jež jsou součástí výběrových řízení na realizaci jednotlivých zakázek. Přesná specifikace značky a modelu auta je přitom stanovena investorem. Automobily poskytuje Skanska na základě smlouvy instituci – tj. jednotlivým závodům ŘSD, nikoliv konkrétním zaměstnancům.

Požadavek na poskytnutí vozidel určených na technický dozor stavby je zavedená praxe Ředitelství silnic a dálnic, a to na základě podmínek definovaných zákonem a Ministerstvem dopravy ČR. Vozidla jsou poskytována formou půjčky na časově omezené období. Jejich provoz včetně leasingových splátek stavební společnosti investorovi měsíčně fakturují. Do rozhodnutí, kdo a za jakým účelem automobil využívá, nemají stavební společnosti možnost zasahovat, to je plně v kompetenci investora.

Seznam vozidel poskytnutých zástupcům investora viz přiložená TZ.