Skanska v České Republice
c

Lyžařský areál Kohútka získal ekologické ocenění

Tisková zpráva 27.05.2011 23:30 CET

Skanska převzala titul Stavba s ekologickým přínosem

Modernizace lyžařského areálu Kohútka – Javorníky se může pyšnit prestižním oceněním Stavba s ekologickým přínosem. Dominantním prvkem stavby jsou nové nádrže k akumulaci povrchové a dešťové vody, která je využívána pro zasněžovací systémy. Zachycování vody do nádrží je ekologicky i ekonomicky mnohem přínosnější než využívání upravené vody z veřejné vodovodní sítě. Toto technické řešení umožnilo také citlivé začlenění stavby do krajiny, bez významnějšího zásahu do CHKO Javorníky. Investorem bylo SKI CENTRUM KOHÚTKA, stavbu realizovala od května 2009 do května 2010 společnost Skanska. Zprovoznění areálu se uskutečnilo již v prosinci 2009.

foto

„Díky tomuto systému lze v zimě vyrábět dostatek sněhu pro sjezdové tratě a tím také ochránit vegetační porost sjezdovek před poškozením. Voda z nádrží se navíc po použití v zasněžovacím systému vrací zpět do přírody bez nutnosti další úpravy,“ popsal některé hlavní výhody projektu Zdeněk Šmíd, stavbyvedoucí závodu Morava sever, Skanska a.s.

Odlehlost lokality a morfologie terénu neumožňovaly v rámci modernizace lyžařského střediska ekonomické vybudování vodovodního řadu. Navíc by toto řešení bylo významným zásahem do CHKO Javorníky s nutností odlesnění velkých ploch v trase vodovodu. Proto bylo jako nejefektivnější řešení zvoleno vybudování dvou akumulačních nádrží – Javor a Kohútka, včetně jejich příslušenství, které zachycují přirozeně se vyskytující vody jak dešťové tak i povrchové. Lokality pro umístění nádrží byly voleny tak, aby nezasahovaly do lesních ploch, oblastí biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a tím měly minimální negativní dopad na okolní krajinu. Nádrže jsou vzájemně propojené a je z nich možný odběr vody čerpacími stanicemi.

Při výstavbě nádrží byly použity nejmodernější technologie. Výztužné geotextilie a ocelové prvky hráze umožnily navrhnout a provést subtilní těleso hráze při zachování všech technických požadavků. Do budovaných těles hrází byla maximálně využita místní zemina, nebylo tak potřeba zeminu odvážet ani přivážet. Na všechny upravené plochy byly po dokončení stavby aplikovány místní rostlinné druhy dle pokynů správce CHKO tak, aby celá stavba co nejvíce znovu splynula s okolní krajinou.

Součástí modernizace areálu bylo vybudování nové čtyřsedačkové lanovky, která nahradila staré vleky, zbudování obslužné stanice lanovky, zasněžovacího systému (přečerpávací stanice), rozvodů k zasněžovacím dělům a příjezdové komunikace. Významnými dodavateli technologií a subdodavateli byly společnosti KERS, TECHNOALPIN EE, ARCADIS Geotechnika a IDVS.

Zástupci společnosti Skanska, která stavbu realizovala, převzali ocenění ve středu 25. května v rámci kongresu WATENVI Brno 2011. Devátý ročník soutěže vyhlásil tradičně Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, se sdružením Stavíme ekologicky a Ministerstvem životního prostředí ČR. Cílem soutěže je představit odborné i laické veřejnosti stavební projekty realizované s ohledem na požadavky ochrany životního prostředí a ukázat, že investiční a stavební činnosti mohou být ohleduplné, šetrné a přitom moderní a úsporné.

Stavba Modernizace lyžařského areálu Kohútka – Javorníky již získala také hlavní cenu v soutěži Stavba roku 2009 Zlínského kraje v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby.