Skanska v České Republice
c

Odhalení plakety Stavba roku 2012

Tisková zpráva 26.10.2012 11:30 CET

V úterý 30. října 2012 v 10.00 hodin bude během krátkého slavnostního aktu na budově Hvězdárny a planetária Brno odhalena pamětní plaketa s oceněním Stavba roku 2012.

Malé slavnosti se zúčastní zástupci Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. (předseda Správní rady Nadace), PhDr. Jiří Kučera (časopis Stavitel společnosti Economia, a. s.), Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. (předsedkyně poroty) a ing. arch. Martin Rudiš (autor architektonického návrhu budovy). Promluví také zástupci stavitele (Skanska a.s.), investora (statutární město Brno) a uživatele (Hvězdárna a planetárium Brno).

Soutěž Stavba roku organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Letos bylo přihlášeno 54 staveb, počátkem září vyhlášeno 15 nominací a 4. října vyhlášeno pět Staveb roku 2012. Hvězdárna a planetárium Brno tento prestižní titul získala za prostorově nápaditou proměnu souboru zastaralých objektů na přitažlivé kulturně vzdělávací a badatelské prostředí se zřetelem k řešení obvodového pláště.

Odborná porota vedená doc. Ing. arch. Radomírou Sedlákovou, CSc. posuzovala jednotlivé soutěžní stavby podle řady kritérií, např. kvality investičního záměru, začlenění do okolí, architektonické kvality (tj. celková kvalita prostorového, funkčního, konstrukčně-technického a estetického řešení, jeho hospodárnost a vyváženost), inovativnosti konstrukce, kvality stavebních a řemeslných prací nebo přijetí veřejností. Kromě Hvězdárny a planetária Brno byla takto ohodnocena ještě rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném, velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty Loukov, Fabrika hotel Humpolec a rekonstrukce administrativní budovy v Praze na ulici Štětkova.

 

Základní údaje o stavbě:

 

Investor: statutární město Brno

Architektonický návrh: Rudiš-Rudiš architekti, s.r.o.

Generální dodavatel: Skanska, a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Brno.

Zahájení stavby: srpen 2010

Dokončí stavby:  srpnu 2011

Rozpočet celé akce dosáhl částky 97,4 milionu Kč (z toho dotace EU je 65 milionu Kč)