Skanska v České Republice
c

Skanska Reality zkolaudovala jeden z prvních pasivních bytových domů v Praze

Tisková zpráva 19.01.2012 10:45 CET

Skanska Reality, leader pasivní a nízkoenergetické bytové výstavby v Čechách, v závěru loňského roku zkolaudovala jeden z prvních bytových domů v Praze, který splňuje veškeré požadavky programu Zelená úsporám na pasivní bytový dům*. Jedná se o dům E projektu Milíčovský háj – jih, 1. etapa, v Praze 11-Hájích, ve kterém se nachází 14 bytů ve velikostech od 1+kk po 4+kk. Všem zájemcům o nové, energeticky úsporné bydlení, jsou v tuto chvíli k dispozici poslední 4 volné byty 2+kk. Úspora nákladů na vytápění těchto bytů je velmi výrazná a může dosáhnout až cca 65 % nákladů na vytápění běžného bytu.

Milicovsky haj jih - Pasivni dum

„Pro otestování výstavby pasivního bytového domu jsme se rozhodli ve fázi realizace hrubé stavby nízkoenergetických bytových viladomů projektu Milíčovský háj – jih, 1. etapa“, řekla Naděžda Ptáčková, ředitelka odboru Prodeje a marketingu Skanska Reality. „Ke spolupráci na stavbě jsme přizvali také odborníky z ČVUT - například  ing. Jiřího Nováka , Ph.D., který se v rámci Skanskou podporovaného výzkumného programu  CIDEAS (Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí) podílel na řešení souboru vzduchotěsnících opatření a postupně prováděl měření vzduchotěsnosti v různých stupních rozpracovanosti stavby. Závěrečné měření průvzdušnosti, tzv. Blower door test,
tak dopadlo na výbornou. Do realizace bytu v pasivním bytovém domě jsme investovali o cca 100 000 Kč více než do realizace bytu v nízkoenergetickém viladomu projektu“,
doplnila závěrem.
Stejně jako v ostatních nízkoenergetických viladomech projektu, i v pasivním domě E jsou nainstalovaná kvalitní dřevěná okna a každý byt od velikosti 2+kk má vlastní větrací jednotku s rekuperací tepla napojenou na centrální přívod a odvod vzduchu a podlahový rozvod čerstvého vzduchu. Dotápění bytů
na potřebnou teplotu je místo běžných radiátorů zajištěno podlahovými a nástěnnými konvektory. Poměrně rozsáhlé prosklené plochy na fasádě jsou doplněny venkovními elektricky ovládanými horizontálními žaluziemi, chránícími byty před nadměrným přehříváním v letních měsících. 
Hlavní úpravy, jimiž bylo dosaženo celkového zlepšení energetických parametrů od nízkoenergetického k pasivnímu standardu, spočívaly zejména ve změně materiálu na zateplení budovy – místo pěnového polystyrenu jsou  použité materiály nové generace, desky Kooltherm. Dále developer provedl dílčí úpravy některých kritických detailů domu – například byly důkladně utěsněny výplně všech otvorů, prostupy, dilatační spáry a další. Nyní je bytový dům připraven na střešní instalaci fotovoltaických panelů, po které dosáhne na hodnocení  A Průkazu energetické náročnosti budovy.  

Hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění, kterých bylo úpravami dosaženo, jsou oproti ostatním nízkoenergetickým viladomům projektu téměř o 2/3 nižší, spotřeba primární energie je na 63 % spotřeby domu nízkoenergetického. Srovnání pasivního bytového domu a domu bez použití ekologických technologií vychází logicky ještě lépe – měrná potřeba tepla je téměř na 1/5 potřeby standardního bytového domu, spotřeba  primární energie je na 47 % spotřeby standardního bytového domu.    
* Pasivní dům je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. To se týká požadavků na roční potřebu tepla na vytápění (která má být nižší než 15kWh/rok/1 m2 vytápěné plochy), roční potřebu primární energie a neprůvzdušnost budovy.