Skanska v České Republice
c

Hnutí DUHA: Společnosti Skanska se omlouváme

Tisková zpráva 16.12.2010 0:00 CET

Praha, společnost Skanska v souvislosti s výstavbou ekoduktu na dálnici D47 nejednala podvodně a původní tvrzení Hnutí DUHA nebylo založeno na úplných informacích. Tak zní závěr dvoustranné schůzky, po níž ekologická organizace změnila své stanovisko a společnosti Skanska se omluvila. Strany se na základě předložených podkladů shodly, že za fakturované částky týkající se položky X226 na dálnici D47 byly odvedeny skutečné práce. Obě strany také v souvislosti s trestním oznámením na neznámého pachatele, jež podalo Hnutí DUHA, zaslaly Policii ČR společné stanovisko o výsledku jednání.

”Mrzí mne, že namísto diskuse nás Hnutí DUHA přímo přes média nařklo a způsobilo nám tak škody na dobrém jménu naší společnosti. V momentě, kdy jsme předložili podklady a informace, její představitelé uznali, že Skanska se žádného podvodu nedopustila,” uvedl Dan Ťok, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Skanska a.s. ”Fakturování jakýchkoliv částek bez provedení práce je zcela v rozporu s politikou stavební skupiny Skanska, “ dodal Dan Ťok.

Hnutí DUHA zveřejnilo koncem listopadu, že Ředitelství silnic a dálnic společnosti Skanska uhradilo desítky milionů korun za stavbu ekoduktu, který neexistuje. Společná revize dokumentů ukázala, že částka 90 milionů korun byla fakturována za činnosti, které si investor skutečně objednal a stavební firma a specializovaní subdodavatelé zrealizovali.

”Ředitelství silnic a dálnic proplatilo faktury na devadesát milionů korun za objekt, který se jmenuje X226 Ekodukt v km 96,4. Přitom dotyčný zelený most nestojí. ŘSD nám nevydalo požadované dokumenty se soupisem odvedených prací s tím, že neexistují. Když jsme celou věc zveřejnili, Skanska se ohradila a podrobný soupis prací nám obratem ukázali. Velká většina z něj sice se žádným zeleným mostem pro šelmy nijak nesouvisí, ale to nemění nic na faktu, že fakturované práce byly provedeny. Největší z dílčích položek jsou optická síť pro sledování dálnice a náhradní lokality pro obojživelníky. Skanska žádné peníze nezpronevěřila. Odvedli za ně skutečné a poctivé práce. Společnosti Skanska se proto omlouváme,” uvedl Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA.

Původním záměrem Skanska bylo řešit případ soudní cestou. Nakonec došlo ke společnému jednání obou stran a následnému mimosoudnímu řešení celého sporu. Strany se dále domluvily, že případné další problémové oblasti budou řešit jednáním tak, aby zabránily podobným situacím. Rovněž i ŘSD potvrdilo, že nyní, kdy se jasně vymezilo konkrétní téma v rámci stavby D47, vydá po doplněné žádosti konkrétní požadované dokumenty.

”Pevně doufám, že tento případ bude dostatečným poučením pro všechny. Skanska se dlouhodobě snaží kultivovat podnikatelské prostředí, jsme přitom připraveni stavět se čelem k případným pochybením, ale také bránit se při neoprávněných útocích. Oceňuji krok Hnutí DUHA uznat své pochybení, věřím však také, že k podobným situacím už nebude docházet,” dodal Dan Ťok.

Petr Machálek ředitel Hnutí DUHA

Dan Ťok Generální ředitel a předseda představenstva Skanska a.s.