Skanska v České Republice
c

U Zbraslavi roste unikát: nový most přes Vltavu a dvojice tunelů

Tisková zpráva 18.06.2008 0:00 CET

Praha Stavba jižní části silničního okruhu kolem Prahy, který odvede tranzitní dopravu z Jižní spojky a Barrandovského mostu, nabírá před začátkem léta obrátky. V úseku mezi obcemi Vestec a Lahovice je již proražena jižní tunelová roura a razicí práce v druhé, severní, se úspěšně blíží ke konci. Vyrůstá také zcela nový, 236 metrů dlouhý most přes Vltavu. Úsek v ceně bezmála šest miliard korun vybuduje sdružení dodavatelů pod vedením Skanska DS do roku 2010. Jeho investorem je Ředitelství silnic a dálnic a na financování se podílí Evropská investiční banka a Státní fond dopravní infrastruktury.

„Na stavbě je soustředěno maximální množství techniky, například v tunelech pracujeme 24 hodin denně, takže za den zde pracuje až 600 lidí. Maximum zemních prací a založení mostů musíme stihnout do zimy, vždyť už v roce 2010 zde budou jezdit auta,“ říká manažer projektu Karel Fulík ze společnosti Skanska DS.

V těchto dnech byly zabetonovány pilíře na pravé části mostu přes Vltavu a probíhají přípravné práce pro jednu z technologicky nejobtížnějších částí stavby, zavěšení posuvného bednění pro letmou betonáž mostovky.

U Komořanského portálu tunelu byla dokončena betonáž protiklenby a provádí se armování a betonáž horní klenby obou tunelových trub. Prorážku severní roury plánují specialisté ze Skanska na srpen letošního roku.

Úsek R513 bude začínat u obce Vestec a končit rozsáhlou mimoúrovňovou křižovatkou Strakonická u Lahovic. Dominantou bude bezmála čtvrt kilometru dlouhý most přes Vltavu a téměř dva kilometry dlouhý tunel se dvěma pro každý směr samostatnými tubusy. Směrem k Vltavě bude vozovka v tunelu dvoupruhová, tunel se stoupáním od Vltavy je třípruhový – kvůli pomalu jedoucím kamionům. V celém úseku budou moci automobily jezdit až stokilometrovou rychlostí.

Proražení jižní, třípruhové tunelové roury zabralo osm měsíců a obě party razičů se setkaly letos v březnu. Proražení severní roury je pak plánováno na srpen 2008. Navzdory intenzivnímu pracovnímu tempu se náročný projekt obešel bez komplikací a pracovních úrazů, o čemž svědčí cena Zlatý Permon, kterou razičům ze společnosti Skanska BS udělil Český báňský úřad.

Projekt úseku R513, stejně jako celý budoucí pražský okruh, rovněž splňuje požadavky na ochranu životního prostředí, a to jak z hlediska výstavby, tak i budoucího provozu. Součástí stavby tak budou zemní valy, zelené pásy a vegetační úpravy, výstavba tří biomostů a v jednom místě silnici podejde biokoridor. Stavba prochází převážně po volných pozemcích, zemědělsky obdělávaných, mimo zastavěné území po kraji městské části Praha 4 a částečně i Středočeského kraje.

Vlastní vedení trasy zohledňuje požadavky minimalizovat vliv stavby na stávající obce Jesenice, Hodkovice, Vestec, Cholupice a Komořany.

Hlavním smyslem budoucího silničního okruhu okolo Prahy je odvést tranzitní dopravu z centra metropole. Zároveň díky němu zmizí mnoho problematických úseků na stávajících komunikacích. Například kamiony přestanou využívat zastaralý a silně poddimenzovaný nájezd na Barrandovský most. Celková délka okruhu bude činit 83 kilometry a díky okruhu budou spojeny všechny dálnice a rychlostní silnice začínající v Praze.

Základní údaje: Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zhotovitel: Sdružení Vestec – Lahovice, Skanska DS a.s. (vedoucí, podíl 20 %), členové Skanska BS a.s. (50 %) a Alpine Mayreder Bau GmbH (30 %) Projektant: Pragoprojekt, a.s., IKP Consulting Engineers, s.r.o., ELTODO a.s. Zahájení: 2006 Dokončení: 2010 Cena: 5,9 miliardy Kč

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace