Skanska v České Republice
c

Hranice si oddechnou – další část D47 se otevřela

Tisková zpráva 25.11.2008 0:00 CET

Hranice Stavba s několika unikáty – tak se dá popsat čerstvě otevřený úsek dálnice D47 mezi Lipníkem a Bělotrnem. Jde o první dálnici v zemi, která je budovaná jako šestipruhová, součástí stavby je mimo jiné převedení potoka nad dálnicí a neméně unikátní je poslání tohoto úseku: spojí totiž čtyři významné dopravní tahy. Stavbu za 7 miliard korun dokončilo sdružení vedené Skanska DS za necelé čtyři roky. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury.

Hranice si oddechnou – další cást D47 se otevrela

„Celý úsek šestipruhové dálnice odvede tranzitní dopravu z přetížených Hranic, oddychnou si i obce Drahouše a Slavíč. Pro ochranu okolních obcí jsme postavili šest a půl kilometru protihlukových stěn,“ říká manažer projektu Aleš Novák ze Skanska DS. Stavbaři také podél trasy vysázeli několik tisíc nových stromů, téměř celý úsek dálnice bude z bezpečnostních důvodů také oplocen.

Projekt v celkové délce 15,6 km začíná na sever od Lipníku nad Bečvou, pokračuje mezi obcemi Milenov a Hrabůvka, severně míjí město Hranice a napojuje se na obchvat Bělotína. V budoucnu se tak stane tento úsek spojnicí jihu (dálnice D1 z Kroměříže) západu (rychlostní silnice R35 z Olomouce) severu (dálnice D47 do Ostravy) a východu (rychlostní silnice R48 do Českého Těšína). Právě plánované křížení silně zatížených dopravních směrů je důvodem budování tohoto úseku už od začátku jako šestipruhového, ve standardu D34/120. Stavba je tak v tomto směru českým unikátem, protože všechny ostatní šestipruhové úseky na české dálniční síti vznikly až následným rozšiřováním. Na trase vzniká 25 mostů, tři dálniční mimoúrovňové křižovatky (Lipník nad Bečvou, Hranice a Bělotín) a zhruba 2,5 km dlouhý přivaděč Bělotín, kterým je D47 napojena na rychlostní silnici R48 do Českého Těšína. Nejvýznamnějšími inženýrskými objekty jsou dvě mostní estakády.

Unikátem stavby je také 100 metrů dlouhý zahloubený přesypaný dálniční podjezd u obce Hrabůvka, který převádí přes dálnici kromě silnice III. třídy a inženýrských sítí i Uhřínovský potok. Ten tak vlastně teče nad dálnicí.

Hranicemi na Moravě projíždělo podle sčítání v roce 2005 34 tisíc aut denně, od té doby se zátěž pravidelně zvyšovala. Zprovoznění úseku dálnice D47 by mělo z města odvést především tranzitní dopravu a lze předpokládat, že se intenzita dopravy na současném průtahu městem sníží i o více než polovinu..

Základní údaje: Název projektu: Dálnice D 47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Místo: Olomoucký kraj Zhotovitel: Sdružení D4704, vedoucí Skanska DS a.s., člen Strabag a.s. Projektant: SHB a.s. Doba výstavby: listopad 2004 (zahájení přípravných prací) – listopad 2008 Cena projektu: 7,01 miliardy korun bez DPH Délka úseku: 15 588 m Délka protihlukových stěn: 6 728 m Délka mostů: 1 360 m

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace