Skanska v České Republice
c

Skanska: Naše trpělivost je u konce

Tisková zpráva 18.04.2011 8:14 CET

ŘSD musí dle rozhodnutí soudu odstranit cedule. Navíc mu společně s ministerstvem dopravy hrozí za poškozování dobré pověsti stavební společnosti postih až 50 milionů.

Opakované lži, zavádějící informace, překrucování skutečnosti, vyvolávání nepřátelské nálady vůči společnosti Skanska – to jsou důvody, které vedly k rozhodnutí bránit se soudní cestou, včetně podání žaloby na ochranu dobré pověsti na Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic.  

„Výpady pana ministra Bárty a jeho prodloužené ruky ŘSD jsme trpělivě snášeli skoro měsíc. Den za dnem jsme usilovali o korektní komunikaci, nabízeli otevřenou výměnu informací, přinášeli jsme fakta. Ta však zajímala víc novináře než našeho klienta, se kterým jsme až dosud řešili veškeré sporné záležitosti i případné komplikace na stavbách naprosto v klidu a v rámci smluvních podmínek. Dnes však ŘSD kdoví proč cítí potřebu řešit s námi tyto věci přes média. Bohužel přitom lže o kvalitě naší práce, o reklamacích, o posudcích expertů a cílevědomě tím poškozuje naši reputaci. Dospěli jsme k závěru, že ji musíme chránit i s pomocí právních kroků“, komentuje aktuální situaci generální ředitel Skanska Dan Ťok.

Městský soud v Praze předběžným opatřením zakázal ŘSD  používat cedule, které byly z pokynu ministerstva rozmístěny na některých úsecích silnic a dálnic. Následnou žalobou na ochranu dobré pověsti, kterou dnes právní zástupce společnosti podává u příslušného soudu, se společnost Skanska domáhá zdržení se neoprávněných zásahů do dobré pověsti, omluvy a rovněž přiměřeného zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu na dobré pověsti ve výši 50 milionů. „Jsme přesvědčeni, že postup ministerstva a ŘSD, který vyústil v rozmístění cedulí, nepochybně zasáhl do dobré pověsti společnosti, požadavek na zdržení se neoprávněných zásahů, omluvu a finanční kompenzaci je tak zcela na místě. Ostatně soud rovněž shledal, že jednání ministerstva, resp. ŘSD v daném případě skutečně nebylo v pořádku, když nařídil cedule odstranit.“ komentuje situaci David Skopal z advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & spol., která převzala zastupování společnosti Skanska v této věci. 

 

Další tiskové zprávy:

Skanska: Máme toho dost, nepravdy trpět nebudeme!

Skanska odmítá způsob komunikace a výši reklamačních nároků ze strany ŘSD