Skanska v České Republice
c

Přestavba železničního uzlu Plzeň pokračuje

Tisková zpráva 25.03.2014 8:30 CET

20. března 2014 byla oficiálně podepsána smlouva na modernizaci železničního uzlu Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví. Stavbu v hodnotě téměř 1,7 miliardy korun (bez DPH) provede společnost Skanska během následujících dvou let. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Finanční prostředky poskytne Státní fond dopravní infrastruktury a stavba je navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti.

Plzen 1

„Jsme velmi rádi, že můžeme pokračovat v modernizaci železničního uzlu Plzeň, který jsme takzvanou nultou etapou již úspěšně zahájili v roce 2011,“ říká Jindřich Topol, výkonný ředitel divize Železniční stavitelství, Skanska a.s.

Předmětem díla je zejména kompletní rekonstrukce východní části železniční stanice Plzeň hlavní nádraží, která umožní výrazné zvýšení rychlosti vlaků z dnešních 20 km/h až na 80 km/h v  hlavních kolejích. Jde o rekonstrukci složitých výhybkových konstrukcí a rozsáhlého kolejiště hlavního nádraží a navazujících úseků. Stavba zahrnuje i kompletní obnovu železničního spodku a odvodnění, výstavbu dvou nových a rekonstrukci dvou stávajících nástupišť. Pro lepší přístup cestujících bude vybudován nový východní podchod a přestavěn zavazadlový tunel. Modernizací projde i most "Gambrinus" přes ulici U Prazdroje. Stavba výrazně zvýší bezpečnost provozu v  železničním Uzlu Plzeň díky instalaci nového zabezpečovacího zařízení, pro nějž bude postavena nová budova ústředního stavědla, ale i mnoho dalších technologických zařízení.

Jedná se o další z významných projektů transevropské dopravní sítě, který je zařazen do seznamu prioritních staveb Operačního programu Doprava na léta 2007-2013 ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti.

Základní údaje:

Název:                        Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví

Investor:                     Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)

Zhotovitel:                  Skanska a.s., divize Železniční stavitelství

Projektant:                  SUDOP PRAHA a.s.

Termín:                       duben 2014 – březen 2016

Stavební náklady:         1 676 592 312 Kč bez DPH