Skanska v České Republice
c

Hlavní práce na elektrizovaném úseku Šatov – Znojmo dokončeny

Tisková zpráva 01.09.2009 0:00 CET

Znojmo Kompletního dokončení se v rámci stavby „Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo“ dočkala také železniční stanice ve Znojmě. Hotová je také technicky náročná, ale úspěšně provedená rekonstrukce znojemského viaduktu přes údolí řeky Dyje. Součástí rekonstrukce viaduktu je i vybudování osvětlení, které přispěje k propagaci stavby po jejím dokončení.V současné době se realizuje montáž trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. Investorem stavby v hodnotě 1,231 miliardy Kč je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Elektrizace tratového úseku vc. PEÚ Šatov – Znojmo

„Projekt je velmi významný, protože úsek navazuje na již dříve zrekonstruovanou trať od státní hranice s Rakouskem do Šatova. Mezi Znojmem a Vídní vznikne přímé spojení elektrifikovanou tratí a příhraniční železniční infrastruktura na Znojemsku se napojí na evropskou síť“, uvedl generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Ing. Jan Komárek.

Provoz na traťovém úseku Šatov – Znojmo odstartuje na konci října, ale do nového grafikonu musí ještě vlaky z Rakouska končit v Šatově, protože elektrický provoz bude zaveden až od nového grafikonu. První přímý vlak z Rakouska přijede tedy do Znojma až v prosinci podle nového jízdního řádu.

Stavbu provádí sdružení firem Skanska DS a.s., OHL ŽS a.s. a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. vedené společností Skanska DS. „V současné době pracujeme na montáži kolejí na trati a souběžně i trakčního vedení, která by měla skončit v první polovině října. Poté bude dokončena aktivace zabezpečovacího zařízení. V nejbližší době budou namontovány tři přejezdy a jeden přechod pro pěší. Ještě zbývá dokončit dláždění a odvodnění svahů a terénní úpravy“, přiblížil dění na stavbě David Sichrovský ze společnosti Skanska DS.

Díky elektrizaci a celkové rekonstrukci trati (železniční svršek a spodek, mosty a propusty, zabezpečovací a sdělovací zařízení) se traťová rychlost zvýší až na 90 km/h. Úsek bude mít také větší prostorovou průchodnost (podle ložné míry UIC GC) a vyšší zatížitelnost (podle třídy D4).

Projekt „Elektrizace traťového úseku Šatov – Znojmo, vč. PEÚ“ je navržen ke spolufinancování Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Doprava. Celková výše z Fondu soudržnosti může činit až 85% nákladů, tedy cca 947 mil. Kč.

Vybrané technické parametry:

Kolejové úpravy Železniční svršek: 12 454 m Nové a regenerované výhybky: 13 Nové přejezdové konstrukce: 3 kusy Nové nástupištní hrany: 903 m

Mostní objekty Rekonstrukce mostků a propustků: 19 Rekonstrukce Znojemského viaduktu: 220 m Rekonstrukce mostu přes Vídeňskou ulici: 28 m

Pozemní objekty Celková plocha adaptovaných místností: 625 m2 Délka kabelovodu: 715 m Zastřešení nástupiště: 686,5 m2

Silnoproudá zařízení Vybavení výhybek elektrickým ohřevem výměn: 17

Trakční vedení Délka elektrizovaných kolejí: 12,8 km

Sdělovací zařízení Traťový kabel: 36,270 km Diagnostický optický kabel 24 vláken: 13,1 km Místní kabelizace - metalické kabely: 4,6 km Stanici Znojmo je vybavena novým rozhlasem pro cestujíci a 8 informačními panely

Zabezpečovací zařízení Stanice Znojmo je vybavena novým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie Světelné přejezdové zabezpečovací zařízení se závorami: 3 Světelné přejezdové zabezpečovací zařízení bez závor: 7