Skanska v České Republice
c

Skanska jako první stavební společnost v ČR získala environmentální prohlášení o produktu – EPD

Tisková zpráva 02.09.2014 10:00 CET

Skanska a.s. se stala první velkou stavební společností s ověřeným environmentálním prohlášením o produktu (EPD) a zpracovanou studií posouzení životního cyklu (LCA) v České republice.

Jednoznačným obchodním přínosem, který má prohlášení o produktu EPD pro naše zákazníky, je zvýšení bodového skóre pro LEED certifikace. Navíc většina zahraničních obchodních partnerů zahrnuje prohlášení EPD mezi své zásadní požadavky na dodavatele.

Při stavbě projektu Corso Court, nové centrály Skanska a.s. v Karlíně, ověření lehkých obvodových plášťů na základě LCA a EPD opět využijeme. Očekáváme , že zjištěná data, nám pomohou lépe pochopit a prezentovat budovu z hlediska jejích dopadů na životní prostředí.

Posouzení životního cyklu výrobků nám pomohlo získat ověřené informace o dopadu na životní prostředí, a tím možnost nabídnout našim zákazníkům přidanou hodnotu,“ říká ředitel divize Výroba Milan Nocar.

Motivací k provedení LCA a ověření EPD je dlouhodobá snaha společnosti Skanska znát, řídit a minimalizovat negativní vlivy své činnosti a produktů na životní prostředí. Tato oblast je jednou z priorit a pilířů strategie Skanska.

LCA vnímáme jako vhodný nástroj, který nám minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí umožní. Ověření EPD považujeme za potvrzení naší dlouhodobé snahy o dodržování zásad udržitelného podnikání ve všech našich činnostech,“ dodává Leoš Vrzalík, ředitel úseku Business Development Skanska a.s.

Více o významu studie LCA, jejímž cílem bylo zjištění environmentálních parametrů výroby v závodu Lehkých obvodových plášťů, si můžete přečíst na speciálních, k tomuto účelu vytvořených webových stránkách zde »


Ve zkratce:

Life Cycle Assesment (LCA) shromažďuje a vyhodnocuje vstupy a výstupy možných environmentálních dopadů produktového systému během jeho životního cyklu. LCA může pomoci při identifikování možností ke zlepšení environmentálního profilu produktů v různých fázích jejich životního cyklu.

Environmental Product Declaration (EPD) sděluje ověřitelné, přesné a nezavádějící environmentální informace o produktech a jejich použití, čímž podporuje vědecky podložený, spravedlivý výběr a stimuluje potenciál pro tržně orientované neustálé environmentální zlepšování.