Skanska v České Republice
c

Skanska a vítězka soutěže Reborn Design Barbara Rakovská proměňují sádrokarton na umělecké akustické panely

Tisková zpráva 19.06.2023 10:00 CET

Skanska spolu s vítězkou soutěže Reborn Design Barbarou Rakovskou rozvíjí cirkulární stavebnictví. Skanska udělala další krok k udržitelnosti a cirkularitě. Tentokrát ve spolupráci s Barbarou Rakovskou, která zvítězila v kategorii Recyklovaný stavební materiál soutěže Reborn Design. Její projekt PEBBLY a WAVY využívá mycelium k přeměně sádrokartonu z budovy Mercury společnosti Skanska na akustické panely. Skanska má za cíl při stavbě nové budovy Mercury opětovně využít vhodné materiály ze stávající budovy, včetně až 300 tun sádrokartonu.

Reborn Design Winner

Eco-designérská soutěž Reborn Design vyzývá studenty, aby přicházeli s udržitelnými designovými řešeními. Skanska se stala partnerem kategorie Recyklovaný stavební materiál a poskytla soutěžícím sádrokarton demontovaný v rámci projektu Mercury. Tento materiál obvykle končí na skládkách, Skanska se ovšem snaží z tohoto kruhu vystoupit. Všechen sádrokarton plánuje opětovně využít, a proto hledá nové partnery a inovativní způsoby jeho recyklace.

„Projekt Mercury je výjimečným příkladem uplatnění principů cirkulární ekonomiky u komerční budovy v České republice. Namísto demolice ji rozebíráme a zkoušíme nové způsoby, jak dát starým materiálům nový život. Jde o důležitý a zároveň náročný úkol. Rádi jsme proto navázali spolupráci se soutěží Reborn Design. Podpořili jsme díky tomu studenty, kteří hledají nová řešení pro recyklaci a repurposing v oblasti developmentu," říká Eva Nykodymová, manažerka pro oblast zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti jednotky komerčního developmentu společnosti Skanska v České republice a ambasadorka kategorie Recyklovaný stavební materiál soutěže Reborn Design.

Mycelium: nové řešení pro recyklaci sádrokartonu

Barbara Rakovská zvítězila v kategorii Recyklovaný stavební materiál s konceptem, který sádrokarton důmyslně kombinuje s myceliem. Tento inovativní materiál tvoří rozvětvená vlákna houby, která prorůstají a spojují vhodný substrát. Jako ten použila Rakovská právě sádrokarton od společnosti Skanska. S pomocí mycelia jej přeměnila na designové akustické panely a akustické instalace pro kancelářské prostory.

Díky absorpčním vlastnostem kombinace mycelia a sádrokartonu a jedinečnému designu od Rakovské tyto panely snižují hluk a ozvěny. Zlepšují tím srozumitelnost řeči a celkové akustické prostředí v kancelářích a jiných prostorách. Tento projekt vznikl ve spolupráci s asociací Mymo, který experimentuje s využitím mycelia v interiérovém designu.

„V souladu s myšlenkou cirkularity jsem se kombinaci mycelia a sádrokartonu rozhodla využít přímo v budoucích kancelářích Mercury. Vlastnosti tohoto materiálu jsou vhodné k vytváření zdravého pracovního prostředí díky snížení hluku a zároveň do interiéru začleňují ojedinělou přírodní estetiku. Nevyužitý materiál ze starých kanceláří tak neskončí na skládce, ale najde využití v nových kancelářských prostorách,“ říká Barbara Rakovská, designérka z Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Jak čelit výzvám recyklace sádrokartonu

Odpady z pozemních a inženýrských staveb a stavební činnosti tvoří 46 procent z celkového množství odpadů vznikajících v České republice. Ze 4 milionů tun stavebních odpadů vyprodukovaných každý rok se recykluje jen asi 15 procent.

Recyklace sádrokartonu představuje vzhledem k jeho složení zvláště složitou výzvu. Sádra a karton tvořený celulózou jsou spolu pevně propojeny. To způsobuje obtíže při jejich oddělování a recyklaci.

„Tato kombinace představuje výzvu pro tradiční metody recyklace. Abychom dosáhli efektivních a udržitelných řešení, jsou nutné specializované postupy. My však tuto výzvu vnímáme jako poslání. Věříme, že se stane hnacím motorem transformativních změn napříč celou oblastí komerčního developmentu v České republice. Snažíme se objevovat netradiční způsoby využití každého materiálu v budově. A to ať už jde o cihly, zářivky, nebo extrémně komplexní materiály, jako jsou sádrokartonové desky. Jako průkopníci cirkulárního stavebnictví neustále hledáme nové cesty, které budou moci následovat i ostatní," vysvětluje Eva Nykodymová.

Aktivní zapojení jednotky komerčního developmentu společnosti Skanska v České republice do kategorie Recyklovaný stavební materiál podtrhuje její odhodlání prosazovat ve stavebnictví udržitelné postupy a cirkulární principy. Skanska se snaží zvyšovat povědomí o důležitosti správného nakládání s odpady a inspirovat i další aktéry ve stavebním průmyslu. Tím společnost zastává klíčovou roli při řešení problémů spojených s recyklací sádrokartonu a dalších materiálů, které tradičně končí na skládkách. Přeměnou těchto materiálů na cenné zdroje nastavuje společnost Skanska nový standard ekologického uvažování v oblasti stavebnictví.