Skanska v České Republice
c

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Tisková zpráva 21.11.2022 10:00 CET

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.

1_Slavnostní přestřižení pásky při otevření Moravského náměstí v Brně.

Původní betonovou kašnu, asfaltové cesty a již dosluhující travnaté plochy kompletně nahradil nový koncept architektonické kanceláře Consequence forma architects, která se svým návrhem úpravy parku zvítězila v architektonické soutěži. Centrální část parku tvoří vodní plocha s proměnlivým charakterem, může ji tvořit vodní hladina, mlžné trysky nebo klasické fontány a může sloužit i k pořádání divadelních nebo hudebních představení.

„Po téměř 50 letech dostal park na Moravském náměstí novou podobu, která je unikátní nejen architektonickým řešením, ale i použitím nových technologií modrozelené infrastruktury, jako jsou pravidelně zaplavované záhony, zlepšení kořenových systémů stávajících stromů nebo využití dešťové vody. Novinkou v parku je také kavárna s veřejnými toaletami, která se ještě dokončuje a v provozu bude začátkem příštího roku,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS).

Důležitá průchozí trasa mezi ulicí Joštovou a Lidickou byla zachována a vydlážděna, uvnitř parku vznikla nová okružní pěšina, určená zejména pro procházky rodičů s dětmi a kočárky. Nedílnou součástí parku jsou nyní i desítky herních prvků pro děti a pískoviště, které dříve citelně chyběly. Autorem celkem 26 herních prvků, které vycházejí ze vzoru židle a stolu, je výtvarník Richard Loskot.

Aby se mohly trvalkové záhony a trávníky správně uchytit, jsou v parku umístěny ochranné provizorní plůtky. Zde je nutné porozumění návštěvníků parku, aby tato dočasná omezení respektovali a do čerstvě vysázených ploch nevstupovali. Plůtky budou výsadby chránit přibližně do konce května, kdy budou nahrazeny stálými nízkými.

„Těší mě, že byl během rekonstrukce kladen opravdu velký důraz na péči o zeleň. Svědčí o tom i to, že se podařilo zachovat velké množství původních stromů, u nichž byl ještě před zahájením prací citlivě ošetřen kořenový systém tak, aby přežily i náročnou rekonstrukci kolem nich. Navíc je v parku nyní vysazeno 77 nových stromů, například javorů, dubů, jerlínů a dřezovců, 68 keřů a také 36 tisíc sazenic trvalek. A to není vše, na jaře park oživí narcisky, tulipány, lilie a ladoňky, kterých bylo vysazeno na 67 tisíc kusů. Tento park celoměstského významu si rozsáhlou rekonstrukci opravdu zasloužil a městská investice ve výši 95,5 milionu korun zde byla zjevně dobře využita,“ ocenila péči věnovanou zeleni primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková (ODS).  

Celková investice do parku činí 132,5 milionu korun. Město Brno se podílelo 95,5 miliony korun, městská část Brno-střed přispěla 37 milionů korun. Navíc městská část nesla
náklady na zpracování projektové dokumentace a ošetření kořenových systémů stromů
ještě před zahájením rekonstrukce. Přípravné a projektové práce v součtu stály přibližně
10 milionů korun.

„Na tomto projektu lze dobře ukázat to, že pokud generální projektant, dodavatel stavby a investor intenzivně spolupracují a táhnou za jeden provaz, lze realizovat kvalitní veřejný prostor, který obstojí ve světovém srovnání. Park na Moravském náměstí v centru města si svojí důležitostí zaslouží speciální přístup, technologie a péči. To vše se podařilo.
Zásadní bude také péče v následujících letech. Městská část tímto bude dávat dobrý příklad šetrné revitalizace parku reagující na stávající společenské i klimatické výzvy. Chtěli bychom poděkovat všem partnerům, kteří se na projektu a realizaci podíleli. V první řadě týmu Consequence forma architects, landscape architektce Kláře Zahradníčkové, městu Brnu a městské části Brno-střed, která nám umožnila pomocí autorského dozoru projekt dotáhnout až do konce. Po šesti letech intenzivní práce desítek lidí projekčního týmu
a stovek lidí v realizaci zveme veřejnost do parku. Všichni odvedli velmi dobrou práci,“
za generálního projektanta Consequence forma architects upřesnili Ing. arch. Martin Sládek a Ing. arch. MArch. Janica Šipulová.

„Při rekonstrukci jsme postupovali šetrně k životnímu prostředí tím, že jsme použili jen minimální množství přírodního kameniva a využívali jsme především recyklovaný materiál ze samotného náměstí a dalších staveb. Projekt byl pro nás krásnou výzvou v použití množství rozmanitých a netradičních materiálů a v důrazu na ekologické provedení prací. Jako zhotovitele nás těší, že jsme mohli realizovat toto unikátní dílo v průběžné výborné spolupráci s investorem i všemi dalšími partnery,“ doplnil za zhotovitele oblastní manažer společnosti Skanska Ing. František Chlup

Kontakt: Petra Havrlantová Mgr., Specialista komunikace