Skanska v České Republice
c

Šeberov je opět průjezdný, rekonstrukce pokračuje.

Tisková zpráva 06.09.2022 11:00 CET

O několik týdnů dříve oproti plánům je v omezeném režimu zprůjezdněna komunikace K Hrnčířům v pražském Šeberově.

Šeberov 2

Specialistům Skanska se podařilo práce zkoordinovat tak, aby bylo možno na vytíženou komunikaci pustit dopravu už v pondělí 5. září. Rekonstruovaná komunikace tak poslouží při vyšší dopravní zátěži počátkem školního roku.
„Jsem ráda, že se rekonstrukci povedlo zkoordinovat tak, že i při pokračujících pracích bude ulice k Hrnčířům průjezdná. Nová komunikace je širší a bezpečnější, navíc končí úmorné objížďky,“ říká starostka městské části Praha Šeberov Petra Venturová.
Rekonstrukce za 103 milionů korun, u níž je investorem Magistrát hlavního města Prahy, zahrnuje rekonstrukci ulice K Hrnčířům včetně osvětlení, úpravu přechodů pro chodce, vybudování dvou nových autobusových zastávek, přeložku části cyklostezky, a řadu prací na přeložkách inženýrských sítí.
„V místě, kde silnice prochází zástavbou, jsme využili takzvaný tichý asfalt, na autobusových zastávkách pak speciální směs, která přispívá k vyšší únosnosti,“ doplňuje stavbyvedoucí Skanska Petr Křen.
Součástí je i výstavba komunikace Příjezdová, která napojí ulici k Hrnčířům na budoucí objekt školy. Stavba bude pokračovat do počátku léta 2023.

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace