Skanska v České Republice
c

Řidiči mohou na napojení budoucího obchvatu Karviné bez omezení

Tisková zpráva 26.08.2022 9:00 CET

Rychleji a bezpečněji mohou nyní řidiči projet napojením budoucího obchvatu Karviné na silnici I/67. Specialisté Skanska na půkilometrovém úseku spustí oboustranný provoz bez omezení.

Karviná obchvat práce na napojeni_2022_08

Na začátku obchvatu ve směru od Českého Těšína pracovala společnost Skanska od počátku července za částečného dopravního omezení, kdy byla doprava vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově a řízena semafory. „Staré povrchy jsme odfrézovali a položili konstrukční vrstvy a asfaltové povrchy nové trasy. Napojení je hotové včetně krajnic, svodidel, ohumusování svahů a provizorního dopravního značení. Dneškem spouštíme tzv. provoz po stavbě, takže řidiči už mohou na nové napojení zcela bez dopravního omezení. Stará silnice byla zrušena a my teď celý prostor rekultivujeme,” uvedl oblastní manažer společnosti Skanska Pavel Brumek.

Na zhruba třetině budoucího obchvatu ve směru od Českého Těšína jsou už hotovy živičné povrchy, je proto předpoklad uvedení tohoto zhruba kilometrového úseku vedoucího od začátku obchvatu až po křižovatku se silnicí třetí třídy ve směru na Stonavu do dřívějšího provozu. Provoz by měl být v průběhu září spuštěn také v novém podchodu pod trasou obchvatu u Lázní Darkov, v němž povede cyklostezka a stezka pro pěší. Do té doby budou cyklisté stále využívat bezpečný provizorní koridor protínající stavbu.

Tři kilometry dlouhý obchvat, jehož výstavba začala v polovině roku 2020, bude přeložkou silnice I/67. Má především vyvést tranzitní dopravu z města. Jeho zprůjezdnění se předpokládá v druhé polovině roku 2023.

Kontakt: Petra Havrlantová Mgr., Specialista komunikace