Skanska v České Republice
c

Moravské náměstí v Brně: recykluje se kámen, roste kavárna

Tisková zpráva 26.05.2022 9:00 CET

Rekonstrukce Moravského náměstí v centru Brna má jeden unikát: Pro stavbu nové centrální plochy a kavárny využívají specialisté Skanska recyklované kamenivo z původních zdejších staveb – kromě úspory přírodních zdrojů se tím snížily i dopravní nároky staveniště, které tak méně zatěžuje okolí.

1_Práce na budoucí kavárně.

Náměstí je rekonstruováno s maximálním ohledem na životní prostředí. „Veškerý vybouraný materiál drtíme a opětovně používáme do stavby, na některé konstrukce jsme využili i certifikovaný betonový recyklát z loni rekonstruované dálnice D2“, říká oblastní manažer Skanska František Chlup. Hotové jsou nyní konstrukční vrstvy chodníků a vozovek, vybetonovaná strojovna a strop nové fontány. Kompletně jsou také zajištěné jsou také podzemní prostory bývalého Německého domu, teď se dokončuje izolace nové stropní desky. „Vybetonovali jsme základy kavárny, je položena kanalizace a připravujeme osazení cortenových obrubníků,“ popsal aktuální práce stavbyvedoucí Skanska Martin Zelinka. Začíná se také s pracemi na hlavní páteřní komunikaci v parku a osazováním trysek fontány.
Speciální péče se věnuje zeleni. Stávající stromy byly přesazeny, případně oploceny a ořezány, zhruba sedm desítek jih bylo ošetřeno technologií supersonického rýče. Kořeny dřevin byly obaleny geotextilií a byly vybudovány vsakovací jímky. Po rekonstrukci bude na náměstí 77 nových stromů, 68 keřů a 38 tisíc nově zasazených trvalek.
Moravské náměstí, které dostalo současnou podobu v 70. letech minulého století, se díky rekonstrukci stane moderním prostorem pro odpočinek. Přibude jezírko s fontánou a kavárna s veřejnými toaletami a dominantou se stane centrální plocha, která bude sloužit ke kulturnímu vyžití.

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace
Kontakt: Petra Havrlantová Mgr., Specialista komunikace