Skanska v České Republice
c

Práce na průtahu Kunovic zase běží naplno

Tisková zpráva 14.03.2022 9:00 CET

Po zimní přestávce začíná další etapa rekonstrukce průtahu Kunovic. Nyní si oprava silnice I/55 vyžádala úplnou uzavírku křižovatky u Staré školy, připraveny jsou objízdné trasy. Stavba zahrnuje mimo jiné i úpravy křižovatek, což přispěje k větší bezpečnosti aut, chodců i cyklistů. Práce dokončí specialisté Skanska v srpnu tohoto roku. 

3 Dnes jsme naplno spustili práce na stavbě I55 Kunovice, průtah

„Dnes jsme vyfrézovali část vozovky, zahájili jsme přeložky plynu a elektřiny. Odpojili a demontovali jsme stávající signalizační zařízení a odpojili veřejné osvětlení,“ uvedl projektový manažer Skanska Morava Roman Zbořil.
V loňské stavební sezóně se na zhruba devíti stech metrech průtahu podařilo zrekonstruovat vozovku, zkapacitnit křižovatku se silnicí I/50, přeložit inženýrské sítě a osadit konstrukci nového portálu. Přes zimu práce probíhaly na místních komunikacích, mimo hlavní trasu průtahu a  od poloviny března budou pokračovat právě úpravou napojení v křižovatkách u městského úřadu v centru Kunovic.

„V křižovatce u Staré školy je nutno přetrasovat vozovku ve směru na Veselí tak, aby se do budoucna zvýšila bezpečnost provozu. Na ostatních větvích křižovatky budeme provádět šířkové úpravy. V plánu je kompletní rekonstrukce v celé šíři vozovky, včetně okolních chodníků pro pěší,“ dodal Roman Zbořil s tím, že v první části oprav se na zhruba na 8 týdnů uzavře směr na Veselí na Moravě, v další etapě bude přibližně 6 týdnů uzavřen směr na Míkovice a v závěrečné části rekonstrukce pak odbočka do průmyslového areálu leteckého výrobce. Řidiči budou uzavřený usek objíždět po objízdných trasách.

Projekt rekonstrukce a částečného rozšíření silnice I/55 v průtahu městem Kunovice, který přinese výrazné zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu v centru města, byl oficiálně zahájen 12. července 2021 a dokončen bude v srpnu 2022.

Kontakt: Petra Havrlantová Mgr., Specialista komunikace