Skanska v České Republice
c

Moravské náměstí v Brně se promění na moderní a svěží park

Tisková zpráva 01.03.2022 12:00 CET

Moravské náměstí v centru Brna se vrátí k přírodě. Současná asfaltová křižovatka chodníků uspořádaná do pěticípé hvězdy nabídne po rekonstrukci atraktivní veřejný prostor k odpočinku, hře i zábavě vhodný pro všechny věkové skupiny. Přibude kavárna, vodní plocha s fontánou, závlahový systém s dešťovou vodou, dětské hřiště a místo pro kulturní akce. Rekonstrukci za 131 mil. Kč provede Skanska do listopadu letošního roku.

4_Vizualizace budoucí podoby parku na Moravském náměstí

Svou dnešní podobu dostalo Moravské náměstí v 70. letech minulého století a proměna, která ho teď čeká, je zcela zásadní. Zruší se asfaltové chodníky ve tvaru pěticípé hvězdy a místo nich vznikne nová komunikace, která propojí Lidickou ulici s prostory před kostelem sv. Tomáše. Na náměstí přibude jezírko s fontánou a kavárna s veřejnými toaletami. Novou dominantou parku se stane centrální plocha, která bude sloužit ke kulturnímu vyžití, například pro pořádání divadelních představení, komornějších koncertů a výstav.
„Současný stav zeleně, parkových cest, ale i ostatních částí včetně fontány byl již nevyhovující, zvláště s ohledem na to, že se v posledních letech výrazně zvýšila intenzita jeho využívání v podobě konání různých kulturních akcí nebo adventních trhů. Jedná se park celoměstského významu, takže se logicky město na financování revitalizace podílí z více než 70 %,“ řekla u příležitosti zahájení prací primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nová podoba parku vychází z výsledků veřejné architektonicko-urbanistické soutěže, v níž v roce 2016 uspěl návrh od CONSEQUENCE FORMA architects. „V severní části parku přiléhající k Moravskému náměstí bude umístěna menší kavárna s toaletami pro veřejnost. V prostoru celého parku budou rozmístěny desítky herních prvků pro děti, například originální průlezky, hmatové a zvukové hry a další. Hlavní páteřní cesta propojí centrum města s okolím ulice Lidické a doplní ji okružní pěšina s lavičkami, sloužící k procházkám,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.

„Rekonstrukci začneme demolicí stávajících ploch a sanací podzemních pozůstatků Německého domu z 19. století,“ říká oblastní manažer Skanska František Chlup. U třinácti suterénních místností bývalého Německého domu, které statik označil jako nebezpečné, staticky zajistíme klenby, aby unesly zátěž provozu na povrchu parku. „Kromě výstavby fontány a kavárny nás čekají úpravy zpevněných ploch, vybudování chodníků z česaného betonu, revitalizace zemin, výsadba zeleně, do nového parku přijde nový mobiliář, dětské hřiště a veřejné osvětlení včetně energosloupků.  Bude vybudován kompletní závlahový systém jako prvek hospodaření s dešťovými vodami, retenční nádrže budou zajišťovat využití dešťové vody k závlaze,“ upřesnil František Chlup.

 

 

Kontakt: Petra Havrlantová Mgr., Specialista komunikace