Skanska v České Republice
c

Stavba lávky mezi Holešovicemi a Karlínem zahájena!

Tisková zpráva 11.01.2022 12:00 CET

Za přítomnosti vedení hlavního města Prahy i příslušných městských částí odstartovala stavba nové lávky přes Vltavu, která propojí dynamicky se rozvíjející městské čtvrti Karlín a Holešovice s ostrovem Štvanice. Pět metrů širokou a téměř 300 metrů dlouhou konstrukci z unikátního ultra-vysokopevnostního betonu dokončí Skanska do jara 2023. Pěším a cyklistům se tak výrazně usnadní přesun mezi oběma břehy řeky a zlepší se i přístup do zeleně na Štvanici.

Foto exter II

Lávka v ceně 297 mil. Kč. bude unikátní mimo jiné použitím ultravysokopevnostního bílého betonu. „Je to pro nás unikátní technologická výzva, na které se podílejí naši nejlepší odborníci na stavbu mostů a využití speciálních betonů. Pevně věřím, že díky našim zkušenostem dokončíme stavbu včas i v požadované kvalitě tak, aby mohla sloužit co nejdřív,“ říká Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe.

„Začali jsme přípravnými pracemi, skrývkou zeminy a zařízením staveniště. První piloty začneme vrtat na Štvanici, postupně se přesuneme na karlínský a holešovický břeh a na jaře i do koryta Vltavy. U holešovické tržnice svedeme tramvajovou dopravu na jednu kolej a upravíme protipovodňové zábrany. Hotovo bude na jaře 2023.,“ dodává projektový manažer Skanska Michal Kunc.

Kromě technologických unikátů je nová lávka také jedním z mála zcela nových mostů přes celý tok Vltavy. „Díky Štvanické lávce dojde k propojení pražských Holešovic a Karlína a také k faktickému propojení pomyslné stezky s tunelem na Vítkově, a tak se i Žižkovákům otevře nová brána do města. Skvělé je, že získáme i nový bezbariérový přístup na ostrov Štvanice, který čeká celková proměna a stane se z něj nový park. Štvanická lávka bude strategická i pro cyklodopravu, protože propojí cyklostezky vedoucí podél řeky na obou březích,” uvádí primátor hl. m. Prahy říká Zdeněk Hřib.

Lávka je navržena jako segmentový trámový most s parapetními nosníky. Délka mostu je 299,4 metru, délka boční rampy na Štvanici je 84 metrů. Stavba sestává z osmi polí, maximální rozpětí pole je 55,4 metru. Založena bude hlubinně na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Počítá se také se zakládáním v řece Vltavě. Krajní pole na holešovickém břehu je pro případ povodní navrženo jako zdvižné. Nosná konstrukce v hlavním směru bude mít šířku 5 metrů, aby kapacitně vyhověla zvýšenému provozu chodců a cyklistů. Boční rampa je pak navržena v redukované šířce 4 metry. Autory návrhu lávky jsou architekt Petr Tej a Marek Blank.

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace