Skanska v České Republice
c

Na průtah Kunovicemi se vrací doprava

Tisková zpráva 18.11.2021 1:00 CET

Na rekonstruovaný průtah Kunovic se po 4 měsících opět vrátí provoz. Specialisté Skanska dnes otevřou 1200 metrů dlouhý úsek na silnici I/55 v režimu předčasného užívání bez jakéhokoli omezení. Skončí tak významné dopravní komplikace, které dosud způsobovalo přetížení objízdných tras.

Kunovice 1

„Máme za sebou polovinu prací. Na asi devíti stech metrech jsme zrekonstruovali vozovku, zlepšili průjezdnost a bezpečnost křižovatky se silnicí I/50, kde jsme také vyměnili světelné signalizační zařízení. V celém tomto úseku jsme provedli přeložky inženýrských sítí a před několika dny jsme osadili konstrukce portálů..“ upřesnil projektový manažer Skanska Roman Zbořil. Během zimních měsíců se stavebníci budou soustředit na dokončení chodníků a místních komunikací mimo hlavní trasu průtahu.
„Na rekonstrukci vozovky se vrátíme v polovině března příštího roku, kdy nás čeká zbývající úsek v délce cca 300 m. V této etapě bude upravena stávající světelná křižovatka v centru Kunovic. Práce budeme provádět po částech tak, aby byl zajištěn průjezd Kunovic pro osobní a autobusovou dopravu. Pro nákladní dopravu budou stanoveny objízdné trasy. Doprava přes Kunovice by tedy měla být v příštím roce klidnější.“ říká Roman Zbořil.
Rekonstrukce, která by měla přinést výrazné zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v samotném centru města, bude hotova v srpnu 2022.

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace