Skanska v České Republice
c

Dobrovolná pomoc pokračuje – zapojují se zaměstnanci i firmy

Tisková zpráva 13.10.2021 8:00 CET

přes stále platná protiepidemická opatření neklesá zájem zaměstnanců i firem dobrovolně pomáhatRoste úloha odborné pomoci podle předmětu podnikání firem nebo znalostí zaměstnanců, ale poptávka je stále i po tradiční manuální pomoci. Příkladem je Skanska, která například stále pomáhá zmírňovat následky tornáda na jižní Moravě, ale její zaměstnanci navíc pomáhají tisíci hodin práce v desítkách neziskových organizací. Osmý ročník akce Podej ruku probíhá současně v Česku, Polsku i na Slovensku a téměř 200 zaměstnanců Skanska i letos přímo určilo, kterým subjektům chtějí pomáhat. 

Podej ruku Krč (5)

Od roku 2014 zaměstnanci Skanska vybírají několik organizací v blízkosti jejich pracovišť, kde stráví den placeného volna dobrovolnickou pomocí. Jedná se jak o neziskové organizace, tak vzdělávací a zdravotnická zařízení. Akce se každoročně zúčastňují nejen zaměstnanci z kanceláří, ale také pracovníci z rozestavěných projektů. 

"Jedním z důležitých benefitů  dobrovolnického projektu Podej ruku je, že vzešel  přímo od našich zaměstnanců. Děkuji všem našim kolegům, kteří se projektu účastní a každoročně motivují nové dobrovolníky z řad našich zaměstnanců.  Přes všechna Covid omezení  jsme našli bezpečný způsob, jak pomoci tam, kde je to potřeba a dokázali jsme, že umíme nejen stavět, ale také být dobrým sousedem," říká Slavomíra Sedláčková, personální ředitelka společnosti Skanska Central Europe. 

O pokračování akce měli zájem sami zaměstnanci, i když vzhledem k pandemii musela být letos přesunuta na počátek října, přičemž většinou se aktivity odehrávaly v exteriéru. 

Dobrovolná pomoc začala pro Skanska už koncem června, kdy jen několik hodin po tornádu na jižní Moravě poslala po konzultaci s vedením obcí a kraje do oblasti těžkou techniku a mobilní kontejnery, během následujících týdnů pak i mobilní domy pro nouzové ubytování postižených rodin. Během prázdnin pak v oblasti pomáhali zaměstnanci Skanska s manuálními pracemi především na budování nových střech. 
 
„Moc děkujeme za teď už několikaletou spolupráci. Věřím, že nám dobrovolníci ze Skanska zachovají přízeň a svou ruku nám podají i příští rok,“ řekla Jitka Richterová z Dobrovolnického centra při Tomayerově nemocnici v Praze-Krči, kde tým dobrovolníků pomáhal připravit nový sklad pro lékárnu nemocnice. 
 
„Naše poděkování patří všem dobrovolníkům Skanska, kteří pomáhali s úklidem a vyčištěním černých skládek na území Prahy 10,“ řekl Roman Kaštovský, vedoucí referátu čistoty městské části Praha 10, a s úsměvem dodal „Za sebe bych byl rád, kdybychom už žádnou úklidovou práci na příští jaro neměli, ale domnívám se, že se opět něco najde.“ 

Za uplynulých 8 let se akce zúčastnilo více než 1400 zaměstnanců, kteří odpracovali 12 tisíc hodin a pomohli tak 190 organizacím. Svůj dobrovolnický den si však zaměstnanci Skanska mohou vybrat kdykoli v průběhu roku tak, aby nebyl narušen běžný provoz firmy jak na stavbách, tak v kancelářích. 

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace