Skanska v České Republice
c

První nový ekodukt na D1 už slouží zvěři

Tisková zpráva 08.10.2021 12:00 CET

Po zprovoznění modernizované dálnice D1, která je na nejvýše položeném úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem průjezdná bez omezení už od července, začal svému účelu sloužit i první ze čtyř plánovaných ekoduktů. Nový, 88 metrů dlouhý přechod pro zvěř na 95. kilometru otevřeli specialisté Skanska v těchto dnech, místo ale čeká ještě finální výsadba keřů a instalace fotopastí pro monitorování pohybu zvěře.

1_Ekodukt na D1 úsek 12 z ptačí perspektivy

S délkou téměř 88 metrů je nejdelším z plánovaných čtyř ekoduktů na modernizované dálnici D1. „Výstavba začala přípravnými pracemi v březnu 2020 a již na začátku dubna jsme osazovali tubus směrem na Brno. Ten se skládal z 25 oblouků o váze až 48 tun a deseti segmentů křídel. Montáž proběhla za pomoci 500tunového jeřábu a zvládli jsme ji za pouhých 5 dnů. V červenci téhož roku proběhla montáž tubusu směr Praha, také za 5 dnů,“ popsal projektový manažer společnosti Skanska Michal Vozdecký.

Než byla konstrukce zasypána po oblouk, držela tvar pomocí předpínacích lan umístěných ve spodní části oblouku. Ty bylo potřeba pro dokončení izolací a zásypu odstranit. Práce byly naplánovány na první 2 noci v květnu 2021 a namísto plánovaných 12ti 20minutových uzavírek se je podařilo zvládnout za pouhých 6 uzavírek. Ekodukt pokryl zásyp o celkovém objemu přes 32 tisíc m³ zeminy, bylo zbudováno zábradlí a provedeny terénní úpravy, tedy ohumusování, osev a rozmístění větších kamenných bloků. Finální úpravy jsme řešili s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Konzultovali jsme mnoho detailů, což se příznivě podepsalo na finální podobě, která teď maximálně vyhovuje monitorování pohybu zvířat. Uprostřed ekoduktu je vytvořen pás z písku tak, aby v budoucnu nezarostl vegetací a umožňoval monitorovat pohyb zvířat fotopastmi umístěnými ve středu ekoduktu,“ vysvětlil Michal Vozdecký s tím, že na ekoduktu chybí pouze ozelenění keři, jejichž výsadba je vhodná až v průběhu října.

 

K PROJEKTU:

Název: D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: Skanska a.s.
Termín výstavby: 3/2020 - 9/2021
Cena: 1,398 mld. Kč bez DPH

K EKODUKTU na D1 v úseku 12:

Rozměry: 87,8 x 43,3 metru
Konstrukce: 50 betonových oblouků a 20 segmentů křídel
Zásyp: 32 tisíc m³ zeminy

Kontakt: Petra Havrlantová Mgr., Specialista komunikace
Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace