Skanska v České Republice
c

V Praze vyroste první modrozelená čtvrť

Tisková zpráva 04.10.2021 9:00 CET

Výstavbu nové městské čtvrti v pražských Modřanech připravuje společnost Skanska. Developer představí v evropském kontextu ojedinělý projekt zaměřený na udržitelnost, inovace a dobré sousedské vztahy. Některé z použitých technologií zažijí českou premiéru. Čtvrť nazvaná Modřanský cukrovar bude plná zeleně, s bohatým prostorem pro komunitní setkávání a život bez automobilů.

MOCU_4b_reka_leto

„Myšlenka udržitelnosti se nese celým areálem – od jeho umístění na brownfieldu přes využití recyklovaných materiálů během výstavby až po energeticky hospodárný provoz. Byty budou napojeny na zdroje zelené energie, dvoje rozvody vody umožní volit mezi pitnou a recyklovanou vodou, využijeme sluneční energii a ani kapku dešťové vody nenecháme odtéct do kanalizace,“ říká Petr Michálek, generální ředitel Skanska Reality. 

„Čtvrť vznikla za širokého zapojení veřejnosti, jejímž přáním jsme pečlivě naslouchali. Díky hlasům starousedlíků vyrostou nové budovy pouze do výše současné zástavby a vznikne velkorysý veřejný prostor. I v tomto směru je Modřanský cukrovar unikátní a průkopnický, a to nejen v českém kontextu. Architektonický návrh pochází z dílny studia Chybik+Kristof, díky jehož citlivému přístupu a neotřelým nápadům můžeme pozvednout kulturu bydlení v Čechách,“ dodává manažer projektu Petr Dušta. 

Hospodaření s vodou bylo pro architekty důležitým aspektem návrhu. „Chceme minimalizovat odtok srážek a tuto vodu efektivně využívat. V každém objektu jsme navrhli zelené střechy, které zpomalí odtok dešťové vody, i akumulační nádrže, z nichž se voda bude využívat pro zálivku zeleně ve vnitroblocích. Využije se zde i voda ze zpevněných povrchů, případně se vsákne díky zeleným průlehům. Ty se stanou funkčním a zároveň estetickým prvkem veřejného prostoru,“ popisuje architekt Ondřej Chybík. 

Úspora vody jde ale v Modřanském cukrovaru ještě dál. „Navrhli jsme zde také systém využívání šedé vody. Ve všech bytových domech bude voda z koupelen shromažďována do nádrží a po přečištění znovu používána jako užitková voda. Obyvatelé budou tento systém moct sledovat pomocí aplikace,“ vysvětluje architekt Michal Krištof. 

Díky pokrokovým technologiím projekt během svého provozu uspoří téměř polovinu pitné vody, konstrukce budov bude ze zhruba dvaceti procent tvořit recyklovaný beton a vysazené stromy uspoří během svého životního cyklu asi tisíc tun CO2. „Veškeré využití nových technologií je pečlivě propočítáno a podloženo čísly. Jde o doložitelná fakta. Cílem Skanska je zredukovat svou uhlíkovou stopu do roku 2045 na nulu a Modřanský cukrovar je prvním krokem tak velkého rozsahu, který nás k tomuto cíli přivede,“ připomíná Petr Michálek. 

Unikátnost projektu spočívá také v tom, že prvky modrozelené infrastruktury bude mít všech téměř 800 bytů v celkem sedmi fázích projektu. Doposud Skanska nové technologie zaváděla v testovacím režimu pouze v jednotlivých bytových domech s desítkami bytů, zde je to poprvé v projektu o několika etapách se stovkami bytů. Pro developera jde o vlajkovou loď na evropské úrovni a může sloužit jako inspirace pro jeho činnost v dalších zemích. 

„V návrhu Modřanského cukrovaru počítáme s novým centrálním náměstím, které bude sloužit budoucím obyvatelům i lidem ze spádové oblasti Čechovy čtvrti. Navrhujeme zde také multifunkční krytý veřejný prostor, který odkazuje na historickou výrobní halu původního cukrovaru a který bude sloužit pro pořádání společenských akcí. Náš návrh zahrnuje také zklidněné ulice, lineární park k rekreaci nebo revitalizaci části nábřeží Vltavy,“ vyjmenovává vedoucí projektu Ondřej Mundl ze studia Chybik+Kristof. 

Kromě příjezdových cest je celá čtvrť koncipována jako pěší zóna. Z hlavní komunikace budou vozidla sjíždět přímo do podzemních garáží. Třicet procent parkovacích míst přitom bude mít přípravu pro nabíječku elektromobilů. Dalších šest sdílených dobíjecích stanic bude veřejně dostupných. 

„Jde jednak o bezpečnost, zároveň také o podporu komunitního života. Chceme, aby lidé znali své sousedy a měli se kde potkávat. Kromě prostorného náměstí s kavárnami a obchody jsme připravili také komunitní plochy na střechách přístupné pouze pro obyvatele domu. Ve vnitrobloku pak budou bohatě osázené polosoukromé zahrady. Dobré sousedské vztahy přispívají k pocitu domova a zvyšují kulturu bydlení,“ doplnil Petr Dušta.  

Nová čtvrť vznikne nedaleko soutoku Vltavy a Berounky a je určena hlavně rodinám s dětmi. Téměř každý z bytů nabídne svým obyvatelům výhled na řeku. Projekt vyroste v sedmi etapách, přičemž výstavba té první se rozjede na jaře 2022. Prodej bytů se spouští 4. října letošního roku. Modřanský cukrovar aspiruje na vysoký stupeň certifikace BREEAM.

Modřanský cukrovar v číslech

Modřanský cukrovar se stává prvním multietapovým rezidenčním projektem v České republice, který díky promyšlenému využití vody šedé, dešťové a užitkové v kombinaci s dalšími úspornými technologiemi dosahuje až 47% úspory pitné vody. Areál o téměř 800 bytových jednotkách, s náměstím, bohatým veřejným prostorem a pestrou škálou funkcí ročně uspoří až 35 tisíc m3 vody (denně 97 tisíc litrů vody).

Modřanský cukrovar disponuje rozsáhlou aplikací zelených střech. Na ploše 14 tisíc m2 jsou založeny bezúdržbové extenzivní zelené střechy s nízkým porostem, ale také intenzivní střechy s vyšší účinností zadržování vody a nově také kombinované zelené střechy, kde jsou na substrátu s vegetací umístěny i solární panely. Sluneční svit se zachytává na 1000 m2 fototermických a do budoucna i fotovoltaických ploch. Další zeleň v podobě stovek solitérních stromů, sadu či louky v celém areálu má potenciál absorbovat až 15 tun uhlíku ročně.

Voda

- Poprvé u nás budou moci obyvatelé domů celé čtvrti splachovat toalety tzv. šedou vodou. Voda z van, sprch a koupelnových kohoutků je odváděna do technické místnosti v suterénu domu, zde je přečištěna čtyřkomorovým systémem a odvedena do WC nádržek. Obyvatelé díky tomu ušetří až 25% spotřeby pitné vody.

- Vůbec poprvé v Česku budou mít obyvatelé bytového domu možnost využít šedou vodu k praní prádla v automatických pračkách. Takové řešení může redukovat spotřebu pitné vody až o 6 %.

- Oproti běžnému standardu zde není dešťová voda z veřejného prostoru odváděna do kanalizace, ale díky propustným povrchům, odvodňování chodníků do průlehů a vhodným terénním úpravám se jednoduše zasákne nebo odpaří, čímž přispívá k lepší kvalitě vzduchu v lokalitě, nebo je svedena do akumulačních nádrží a dále využita. S vodou se tu ve veřejném prostoru potkáváme i díky instalovaným mlžítkům a pítkům.

- Přebytečná voda ze zelených střech je sváděna do 19 akumulačních nádrží o objemu 190.000 litrů vody a odtud využita pro zalévání zahrad a komunitních záhonů ve vnitroblocích. Uspoří se tak stejné množství pitné vody. V případě potřeby mohou obyvatelé využít další užitkovou vodu z vrtané studny v každém vnitrobloku.


Funkční i estetická zeleň

- 14 000 m2 ploch intenzivních, extenzivních a kombinovaných zelených střech v celém areálu

- 700 – 1000 nově vysazených stromů lokálních kultivarů v estetickém formátu lesa, sadu i jako solitéry, má potenciál absorbovat až 1000t CO2 za svůj životní cyklus.

- louky, které mají v nové čtvrti pokrývat až 7 000 m2, poskytují potravu hmyzu, a jsou doplněny o další prvky na podporu biodiverzity (budky pro rorýse a jiné ptactvo, broukoviště, kamenné zídky, vrbičky pro včely)

- na záhonech a ve vnitroblocích je navrženo až 1 500 m2 ploch osázených keři a trvalkami 

Energetika, teplo a recyklace

- protože celou polovinu uhlíkové stopy v životním cyklu běžného bytového domu tvoří spotřeba elektrické energie a tepla obyvateli domu, bude rezidenční čtvrť Modřanský cukrovar už od počátku jejího užívání napojena na dodávky zelené energie z obnovitelných zdrojů

- obálka domu a například i využití exteriérových žaluzií jsou navrženy tak, aby se letní teploty v bytech přirozeně snižovaly o 5 - 7°C.

- fototermické panely na střechách domů předehřívají teplou vodu, šetří primární zdroje až o 25 % a významně prodlužují životnost kotlů

- až 20% betonových konstrukcí zde tvoří inovativní materiál rebetong – beton, na jehož výrobu je namísto cenného přírodního kameniva využita drť ze stavební suti. Orientační systém čtvrti bude vyroben z designově zpracovaných recyklovaných plastů.

- areál svádí místní dopravu do podzemí. Veřejný prostor bez aut přidává čtvrti významný bezpečnostní rozměr. Až 30% parkovacích míst v podzemních garážích může disponovat vlastní nabíjecí stanicí pro elektromobil. V areálu je navíc počítáno s šesti veřejnými dobíjecími stanicemi.

Lidé a komunita

Projekt disponuje řadou prvků na podporu sousedství a soudržného komunitního života. Srdcem modrozelené čtvrti je rozlehlé náměstí s mnoha funkcemi, osázené platany, dřezovci a funkčními vodními prvky. Kulturním centrem čtvrti se stává amfiteátr Cukrkandl, vhodný pro pořádání kulturních akcí, víkendových trhů i jako prostor pro dočasné aktivity jako je například veřejné kluziště.

Každý vnitroblok disponuje vlastními komunitními záhony a herními prvky, na střeše pak mohou obyvatelé využívat sdílenou terasu s funkčními přístřešky, které jsou zároveň výrazným architektonickým prvkem. V areálu se nacházejí hřiště pro všechny věkové kategorie. Suterény domů jsou vybaveny kolárnou a myčkou na kola.

Prodej bytů je limitován pouze na jeden byt na jednoho vlastníka. Tímto krokem se jako odpovědný stavitel snažíme podpořit účel, pro který Modřanský cukrovar vzniká - tedy budování komunit a dobrého sousedství.

K ověření funkčnosti, kvality a stupně podpory udržitelných cílů aspiruje Modřanský cukrovar na vysoký stupeň hodnocení v rámci certifikace BREEAM.