Skanska v České Republice
c

Na trati Brno - Střelice už opět jezdí vlaky

Tisková zpráva 17.09.2021 14:00 CET

Na vytížené regionální trati mezi Brnem a Střelicemi je po 80 dnech totální výluky opět obnoven vlakový provoz. Specialisté Skanska teď budou pokračovat v dokončovacích pracích a úpravách okolí staveniště.

Brno - Zastávka 1

„Od července jsme stihli dokončit výhybky na obou zhlavích stanice Střelice, kompletní rekonstrukci traťové koleje na Moravské Bránice, opravu římsy a sanaci zdi mezi kolejemi na Tetčice a Moravské Bránice. Dokončili jsme železniční spodek a svršek obou kolejí směrem do Zastávky u Brna, osadili novou lávku pro pěší v železniční stanici Střelice, vybudovali nové zabezpečovací zařízení a všechny nové koleje se podařilo elektrifikovat,“ říká projektový manažer Skanska Ondřej Zedník.
Po obnovení vlakového provozu pro veřejnost mezi Brnem a Střelicemi budou pokračovat jen práce na zbývajících staničních kolejích v železniční stanici Střelice. Poslední výluka stavby bude ukončena k 29. říjnu, kdy se provoz v celé modernizované trase plně obnoví.

„Do jara budeme provádět opravy silnic a dokončovací práce na objektech. Následně bychom měli dokončovat dokladovou část projektu tak, abychom dílo mohli v listopadu 2022 předat jako celek,“ nastínil Ondřej Zedník.

První etapa rekonstrukce železnice mezi Brnem a Zastávkou u Brna přinese elektrizaci 8,5 km dlouhé trati včetně předelektrizačních úprav, tedy ekologičtější a moderní formu železniční dopravy, a zdvoukolejnění úseku v délce zhruba 0,8 km. S ohledem na použití bezstykové koleje bude také snížen vznik vibrací a hluk od projíždějících vlaků. Vybudování dvou nových podchodů pod tratí ve Střelicích a Starém Lískovci a rekonstrukce 4 železničních přejezdů přispěje k větší bezpečnosti cestujících a provozu.

Kontakt: Petra Havrlantová Mgr., Specialista komunikace
Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace