Skanska v České Republice
c

Skanska startuje Týden bezpečnosti

Tisková zpráva 06.09.2021 10:00 CET

V týdnu od 6. září probíhá Týden bezpečnosti, každoroční akce společnosti Skanska, jejímž cílem je rozšířit povědomí o důležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dojednotlivých vzdělávacích a školících aktivit se zapojí nejen zaměstnanci, ale i dodavatelé.

MicrosoftTeams-image (2)

Již sedmnáctý ročník akce týkající se bezpečnosti na pracovišti proběhne na začátku září. Během Týdne se zúčastnění naučí, jak lépe pečovat o zdraví, bezpečnost a pohodu sebe i svých kolegů, a to nejen na pracovišti, ale i v soukromém životě. Akce je určena zaměstnancům společnosti Skanska, ale i obchodním partnerům, zainteresovaným stranám a subdodavatelům pracujících na projektech společnosti.   

Ve společnosti Skanska klademe velký důraz na bezpečnost. Pracujeme na stovkách stavenišť po celém světě, a to i s dalšími společnostmi. Je proto důležité zajistit, aby se žádný z našich zaměstnanců a jejich kolegů nezranil, a aby všichni stoprocentně dodržovali všechna bezpečnostní opatření,” říká Michal Jurka, prezident společnosti Skanska pro Střední Evropu. 

Týdny bezpečnosti práce slouží k důkladnějšímu proškolení zaměstnanců i ke zvýšeným kontrolám a zpětné vazbě v oblasti BOZP. „Stavebnictví se bohužel dlouhodobě potýká s vyšší mírou pracovních úrazů než jiná odvětví. Ve společnosti Skanska se nám ale i díky aktivitám v rámci Týdne bezpečnosti daří tento trend snižovat na nejnižší možnou míru," říká Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezidentka a generální ředitelka obchodní jednotky komerčního developmentu společnosti Skanska CEE.  

V zářijovém týdnu Skanska zorganizuje různé aktivity týkající se zdraví, pohody a bezpečnosti, které budou probíhat na developerských projektech společnosti i v kancelářích. Zaměstnanci ze všech obchodních jednotek budou mít také možnost zúčastnit se interaktivních workshopů, webinářů, kvízů a soutěží. 

Pandemie spolu s nutností pracovat z domova dala bezpečnosti nový rozměr, Zároveň nám připomněla, jak důležité je zdraví a bezpečnost – naše vlastní, naší rodiny i kolegů,” doplnil Björn Mattsson, prezident Skanska komerčního developmentu v Evropě. 

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace