Skanska v České Republice
c

Stavba úseku D55 ze Starého Města do Moravského Písku startuje

Tisková zpráva 01.08.2021 8:00 CET

Plynulejší a bezpečnější provoz čeká řidiče po dokončení úseku dálnice D55 ze Starého Města do Moravského Písku. 8,8 km dlouhý úsek za 1,9 mld. Kč dokončí Skanska v roce 2024. V celé trase již proběhl archeologický průzkum, samotné zemní práce budou zahájeny 2. srpna.

Za pomoci dozerů děláme skrývku zeminy na zhruba 9 km dlouhém úseku.

Čtyřproudá dálnice s živičným povrchem začíná za mimoúrovňovým křížením Staré Město-jih se silnicí I/50, kde navazuje na předchozí již budovaný úsek Babice – Staré Město“. Součástí stavby je i  mimoúrovňová křižovatka Nedakonice, úsek pak na jihu končí provizorním napojením na silnici II/427 severně od Moravského Písku. U Nedakonic je na základě výsledků hlukové studie navržena téměř půlkilometrová protihluková stěna vysoká čtyři metry, která ochrání obyvatele vesnice před hlukem.

V celé trase je nyní provedena skrývka ornice a proběhl tam archeologický průzkum, vykácená zeleň bude vhodně nahrazena novou výsadbou.

„Začínáme přeložkami některých stavebních objektů, například potoka Dlouhá řeka. Musíme vytvarovat nové koryto, do něhož se pustí voda, a nad starým korytem se zbuduje konsolidační násyp. Dále budeme pracovat na přeložkách plynu a elektřiny a budeme pokračovat zemními pracemi v celé trase,“ říká projektový manažer Skanska Lubomír Pilný.

Celá stavba v rovině a s potřebou ochranou proti povodním má velký objem násypů – v maximální míře se zde bude využívat materiál z výkopů, i tak ale bude nutno dovézt až 10 000 tun materiálu denně. Bezpečná a plynulá doprava a logistika bude proto prioritou.

Základní informace o projektu:

Název:
D55 5508 Staré Město - Moravský Písek
Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lokalita:
K.ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Polešovice, Moravský Písek
Délka úseku:
8,8 km
Zahájení:
8/2021
Zprůjezdnění:
4/2024
Dokončení:
11/2024
Cena:
1,952 mld. Kč
Počet mostů v trase:
6
Počet mostů přes dálnici:
3
Mimoúrovňová křížení:
2

Kontakt: Petra Havrlantová Mgr., Specialista komunikace
Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace