Skanska v České Republice
c

Brno-Střelice: Práce na kolejích finišují, až do září se bude jezdit autobusy

Tisková zpráva 28.06.2021 13:00 CET

Na stavbě první etapy elektrizace trati Brno-Zastávka v těchto dnech budou končit práce na pokládce kolejí, kvůli navazující výluce ve stanici Střelice budou ale až do září zajišťovat provoz náhradní autobusy. Specialisté Skanska a Elektrizace železnic teď budou instalovat trakční vedení v celé trase a dokončovat práce na navazující koleji směrem na Tetčice. Provoz v obou kolejích bude obnoven 20. září.

Brno-Zastávka - 03_06_2021 - foto 04

Zhruba 8,5 kilometru dlouhá trať dostala během uplynulého roku úplně nový takzvaný spodek a svršek, včetně méně hlučných bezstykových kolejí. Rekonstruovány či znovu postaveny byly propustky, mosty, protihlukové stěny a železniční přejezdy, které byly opatřeny nejvyšším typem zabezpečení.

„V nově zbudované zastávce Starý Lískovec vzniklo ostrovní nástupiště a novou zastávku jsme vybudovali i v obci Ostopovice. Lidé se mohou těšit na bezbariérové přístupy, rekonstruovaná nástupiště a rychlejší a bezpečnější přepravu mezi Brnem a přilehlými obcemi,“ popsal projektový manažer Skanska Ondřej Zedník.

„Nové zastávky v Lískovci a Ostopovicích budou v provozu nejdříve od nového grafikonu, tedy od 12. prosince. Stávající rekonstruované zastávky Troubsko a Střelice dolní začnou lidem sloužit od ukončení výluky 20. září,“
uvedl za investora Správu železnic Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ.

Přestože k 2. červenci hlavní několikaměsíční traťová výluka skončí, okamžitě na ni naváže další výluka v železniční stanici Střelice a v koleji ve směru na Tetčice a Moravské Bránice.
Z důvodu zahájení této výluky nebude 1. a 2. kolej mezi Brnem a Střelicemi obsluhována osobními vlaky. „K 2. červenci skončí hlavní práce mezi Střelicemi a Brnem. Pracovat začneme na trakčním vedení na první i druhé koleji a tyto práce potrvají do 20. září. V tento den pak bude obnoven vlakový provoz pro veřejnost mezi Brnem a Střelicemi a také návazné vlakové spoje a my budeme pokračovat pouze v pracích na zbývajících staničních kolejích v železniční stanici Střelice. Poslední výluka stavby bude ukončena k 29. říjnu, kdy se provoz v celé modernizované trase plně obnoví,“ upřesnil Ondřej Zedník. Od konce října po zbytek roku a na jaře 2022 budou ještě probíhat opravy komunikací a dokončovací práce.

První etapa rekonstrukce železnice mezi Brnem a Zastávkou u Brna přinese elektrizaci 8,5 km dlouhé trati včetně předelektrizačních úprav, tedy ekologičtější a moderní formu železniční dopravy, a zdvoukolejnění úseku v délce zhruba 0,8 km. S ohledem na použití bezstykové koleje bude také snížen vznik vibrací a hluk od projíždějících vlaků. Vybudování dvou nových podchodů pod tratí ve Střelicích a Starém Lískovci a rekonstrukce 4 železničních přejezdů přispěje k větší bezpečnosti cestujících a provozu.

„U nás v Ostopovicích díky této velké stavbě získáme železniční zastávku, která nám tady dlouho scházela. Benefit, který nám tato zastávka přinese, značně převyšuje nepříjemnosti, které samozřejmě během stavby zakoušíme, hlavně při dopravě stavebních materiálů. Pro nás to bude jednoznačně přínos a věříme, že to výrazně zlepší dopravní obslužnost naší obce do budoucna,“
říká starosta obce Ostopovice Jan Symon.

Zvýšení bezpečnosti cestujících oceňuje také starostka obce Troubsko Markéta Bobčíková:Tato stavba posune železniční dopravu v našem regionu a obci Troubsko do 21. století. Získáme moderní a krásné zastávky, cestování vlakem tak bude pro naše občany mnohem příjemnější a věřím, že i využívanější formou dopravy. Ten nejdůležitější přínos však vidím ve vybudování bezpečného přejezdu, který mě osobně velmi trápil.“

Kontakt: Petra Havrlantová Mgr., Specialista komunikace
Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace