Skanska v České Republice
c

Část opravovaného úseku D2 se v sobotu otevře řidičům

Tisková zpráva 11.06.2021 11:00 CET

Od víkendu už řidiči projedou zhruba polovinou rekonstruovaného úseku D2 ve směru na Brno. V sobotu po poledni pracovníci Skanska otevřou čtyři kilometry (km 24-28) opravené dálnice D2 a mimoúrovňovou křižovatku u Hustopečí ve směru Břeclav – Hustopeče. Jezdit se zatím bude pouze jedním pruhem.

1_Ćást opravené D2 je připravená ke zprovoznění

„V úseku km 24,2 až 28,5, který o víkendu částečně zprovozníme, probíhalo od března odstranění starého cementobetonového krytu, frézování, demontáž svodidel, odkopy krajnic, sanace podkladních vrstev vozovky a pokládka živičných směsí a cementobetonového krytu. Řidiči úsekem od soboty projedou jedním pruhem, a to zpevněnou krajnicí. Rychlý jízdní pruh zůstane ještě uzavřený, protože dokončujeme práce na svodidlech a přejezdech středního dělicího pásu,“ popsal hlavní stavbyvedoucí Skanska Jiří Soják.

V navazujícím úseku v km 28,5-32 ještě pracovníci Skanska pokládají živice na předpolích mostů, pracují na odpočívce Starovičky, montují svodidla a instalují dopravní značení. Celý rekonstruovaný úsek bude už jen s mírným omezením v km 32 zprovozněn v pondělí 21. června. Všechny práce budou hotovy do pátku 25. června.

D2 Rekonstrukce vozovky km 24,2-32,16 vlevo
Investor: Ředitelství silnic a dálnic
Termín zahájení: 3/2021
Termín dokončení: 6/ 2021
Cena: 210 mil. Kč bez DPH

Kontakt: Petra Havrlantová Mgr., Specialista komunikace
Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace