Skanska v České Republice
c

Na D2 začíná rekonstrukce povrchu

Tisková zpráva 12.03.2021 12:00 CET

V pondělí 15. března odstartuje rekonstrukci vozovky na dálnici D2 mezi km 24,3-31,9 v jízdním pásu směrem na Brno. Opravy sedm a půl kilometru dlouhého úseku provedou specialisté Skanska budou za částečného dopravního omezení, práce potrvají do poloviny června.

Skanska_D2rekonstrukceVozovky_1920x1080_sLogem_zoom

„Začneme takzvanou nultou etapou, která zahrnuje prodloužení přejezdu středního dělicího pásu, opravu vozovky v pravém jízdním pásu a opravu vozovky rampy mimoúrovňového křížení Hustopeče. Od neděle 28. března pak začínáme s pracemi na hlavní trase, kde najedou tzv. gilotiny, které budou rozbíjet starý cementobetonový kryt. Následně se pustíme do frézování, demontáže svodidel, odkopů krajnic a dalších prací,“ popsal hlavní stavbyvedoucí Skanska Jiří Soják.

Při rekonstrukci úseku se použije několik různých technologií. Zhruba na polovině trasy bude namísto vybouraného cementobetonového krytu položen nový cementobetonový kryt. Na 1700 metrech trasy využijí pracovníci technologii přetahu cementobetonového krytu tenkým živičným kobercem, přičemž bude stávající cementobetonový kryt nasegmentován, ponechán na místě a poté překryt živičnými vrstvami v tloušťce 14 centimetrů. „Tuto technologii jsme použili už v roce 2015 stejném úseku ve směru na Břeclav. Výhodou je, že se nemusí odtěžit stávající cementobetonový kryt, pouze se přetáhne tenkým živičným souvrstvím, a dojde tak k úspoře materiálu,“ upřesnil Jiří Soják. Dalším způsobem oprav bude odfrézování původního povrchu a pokládka živičných vrstev v tloušťce 12 centimetrů a také vybourání cementobetonového krytu, sanace podloží a v těchto místech pak pokládka živičných vrstev.

Doprava během rekonstrukce celého úseku bude částečně omezena. Nejprve bude sveden provoz do jízdního pásu směrem na Brno a bude uzavřena mimoúrovňová křižovatka Hustopeče ve směru z Brna na Hustopeče a z Hustopečí na Břeclav. Toto omezení potrvá od 15. do 25. března. Poté bude doprava svedena do pravého jízdního pásu směrem na Břeclav, a to v režimu 2+1, tedy dva jízdní pruhy směrem na Břeclav a jeden ve směru na Brno. V této etapě bude uzavřena mimoúrovňová křižovatka Hustopeče ve směru z Břeclavi do Hustopečí. Toto omezení potrvá od 28. března do 19. května. V termínu od 2. do 23. dubna pak navíc bude uzavřena mimoúrovňová křižovatka Hustopeče také ve směru z Hustopečí na Brno. V úseku bude po dobu rekonstrukce omezena rychlost.

Zhotovitel, společnost Skanska, nabídla zkrácený termín provedení prací, a to ze 16 na 13 týdnů, hotovo tedy musí být do 12. června.

 

 

Název: D2 Rekonstrukce vozovky km 24,3-31,9 vlevo

Investor: Ředitelství silnic a dálnic

Termín zahájení: 15. 3. 2021

Termín dokončení: 12. 6. 2021

Cena: 210 mil. Kč bez DPH

 

Kontakt:
Petra Havrlantová
Contact
+420 739 501 822

Kontakt: Petra Havrlantová Mgr., Specialista komunikace